Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


Vabljeni k sodelovanju pri pripravi kataloga zunanjih strokovnjakov na temo digitalizacije

DIHS je podporno okolje, ki pomaga podjetjem, da s pomočjo digitalne tehnologije postanejo uspešnejša in bolj konkurenčna. Podjetja bodo lahko na enem mestu dobila vse potrebne informacije o storitvah in izvajalcih, ki jim lahko pomagajo na poti k digitalni preobrazbi.

V začetni fazi DIHS zbira informacije o strokovnjakih na temo digitalne transformacije. V nadaljevanju bo najbolj kakovostne in usposobljene izvajalce vključil v katalog zunanjih izvajalcev. Zunanji izvajalci bodo izbrani na osnovi kriterijev: strokovne reference, strokovne izkušnje izvajalca, sposobnost učinkovite komunikacije, ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost, posebna in relevantna znanja na izbrano temo digitalizacije ter iskušnje pri sodelovanju z MSP.

 To bo podjetjem olajšalo izbiro izvajalca za svoje potrebe ter zagotavljalo, da je njihova izbira dobra in varna.

V ta namen DIHS razpisuje vabilo za strokovnjake za različna področja digitalizacije, da izkažete interes za sodelovanje pri pripravi kataloga zunanjih strokovnjakov.

 • Pri oceni stanja na področju digitalizacije
 • Pri pripravi načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
 • Pri pripravi strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja, in sicer: Izkušnja kupca (Customer eXperience), Podatkovna strategija, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti, storitve in proizvodnja, Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Strategija razvoja digitalne kulture, Kibernetska varnost, Industrija 4.0 
 • Pri pripravi načrtov vzpostavitve sistema za skladnost poslovanja s področja kibernetske varnosti
 • Pri pripravi načrtov za varstvo osebnih podatkov
 • Pri pripravi koncepta in izdelavi spletne strani oziroma mobilnih aplikacij
 • Pri vzpostavitvi novih oz navezavi na prodajnih (na pr. Amazon, eBay, Bolha, Mimovrste, itd. ) ali rezervacijskih platform (na pr. AirBnB, Booking, TripAdvisor, itd.)
 • Pri zastopanosti na družbenih omrežjih

Zunanji strokovnjaki, ki naslavljajo ta področja, ste vabljeni, da nam sporočite interes za sodelovanje v katalogu zunanjih strokovnjakov za podporo podjetjem na poti digitalne transformacije.

Odpiranje vlog poteka enkrat mesečno, 20. dan v mesecu (oz. prvi delovni dan po 20. v mesecu). Pregled vnosov in posodobitev kataloga se naredi do konca tekočega meseca.

 V spletni obrazec vpišite ponudbo v sledeči obliki:

 1. Naslov
 2. Ključna tema (področje, kamor uvrščate vsebino. Če ni zgoraj navedena, napišite »Ostalo«)
 3. Cilji svetovanja v 3-5 alinejah (Kaj bo rezultat svetovanja oz končni izdelek, ki ga bodo dobili v podjetju)
 4. Vsebina v 4-8 alinejah
 5. Komu je namenjeno (vodje, načrtovalci in razvijalci, R&D specialisti, zaposleni na področju produktnega vodenja, projektnega vodenja, marketinga, skrbi za uporabnike, prodaje, netehniki in podporne službe). Po potrebi dodajte ciljno skupino.  
 6. Trajanje svetovanja/implementacije (v urah ali v dnevih. Pri tem je 1 dan = 8 pedagoških ur).
 7. Izvajalec (ime organizacije in predavateljev). Kratek opis ali povezava do preverljivih referenc o izvajanju svetovanja oz implementacije storitev.
 8. Cena svetovanja oz implementacije storitve – Cena vključuje vse stroške – prevoz, materialne stroške, itd.
 9. Opomba (potrebno predznanje ali karkoli je še pomembno in ne morete vpisati zgoraj)

Katalog svetovanj in katalog usposabljan si lahko ogledate tukaj.

Kontakt za več informacij: matjaz.milfelner@tecos.si

 

Fotogalerija