Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Kako podjetja skrbijo za kibernetsko oz. informacijsko varnost?

Informacijsko-komunikacijska tehnologija je spremenila način poslovanja, komuniciranja in omogočila razvoj novih poslovnih modelov.

Z digitalizacijo gospodarstva se povečuje tudi izpostavljenost podjetij novim kibernetskim grožnjam. Zato je pomembno, da podjetja poskrbijo za kibernetsko oziroma informacijsko varnost in uvedejo ustrezne ukrepe, nadzore in postopke za zagotovitev varnosti sistemov IKT, ki jih uporabljajo, in podatkov, s katerimi razpolagajo. Osnovni koncepti informacijske varnosti vključujejo zaupnost podatkov (zmožnost varovanja podatkov pred nepooblaščenimi osebami), celovitost podatkov (zmožnost, da se preprečijo nepooblaščene ali nezaželene spremembe podatkov) in razpoložljivost podatkov (dostopnost do podatkov, ko jih kdo potrebuje).

Informacijska varnost: 57 % podjetij uporablja za avtentikacijo uporabnikov močno geslo. 53 % podjetij obvešča zaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno uporabo IKT. 14 % podjetij je v 2018 najmanj enkrat naletelo na težave, ki so bile posledice varnostnih incidentov, povezanih z uporabo IKT. 

Kako podjetja z vsaj 10 zaposlenimi skrbijo za kibernetsko oz. informacijsko varnost? Katere varnostne ukrepe izvajajo in v kolikšnem odstotku izvajajo posamezen varnostni ukrep oz. postopek?  

Novico je objavil Statistični urad RS,  več si lahko preberete tukaj

Fotogalerija