Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Globalni center za UI pod okriljem Unesca dobil sedež v Ljubljani

 

Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med Unescom ter ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

 

   

                                                                                                                             

"Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in Unesca v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja," poudarjajo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Center bo mednarodne narave in bo kot tak usmerjen v globalne projekte. Center bo poleg raziskav, tehnologije in razprav na področju umetne inteligence različnim deležnikom po vsem svetu zagotavljal tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence, svetoval bo o sistemskih in strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih, oblikoval programe usposabljanja ter omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Obenem je 40. generalna konferenca Unesca potrdila tudi odločitev, da se do naslednje generalne konference leta 2021 pripravijo priporočila glede etike umetne inteligence.

Gre za širši projekt Unesca, v katerem bo IRCAI igral pomembno vlogo, s tem pa bo Slovenija še bolj okrepila sodelovanje in prenos znanja na področju etičnih vidikov umetne inteligence na regionalni in globalni ravni.

 

Fotogalerija