Novice


 


Strokovni dialog: "Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih"

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport bodo izvedli strokovni dialog, v okviru katerega želijo pridobiti informacije, ki bodo koristile pri pripravi dokumentacije za oddajo enega ali več javnih naročil za izdelavo sistemske analize in splošnih specifikacij za celoten projekt ter podrobnih tehničnih specifikacij in razvoj informacijskih rešitev prve prioritete.

 

 

Strokovni dialog bo potekal predvidoma dne 19. 12. 2019, ob 9. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, v sejni sobi P-20.

Na strokovnem dialogu bo:

  • naročnik predstavil projekt in predmet javnega naročila za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izdelavo sistemske analize in tehničnih specifikacij za razvoj in nadgradnjo e-rešitev v okviru projekta »Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih«,
  • naročnik bo zastavil vprašanja gospodarskim subjektom v zvezi s tem javnim naročilom,
  • potekala razprava z gospodarski subjekti glede vprašanj v zvezi s tem javnim naročilom.

Za sodelovanje na strokovnem dialogu se gospodarski subjekti prijavijo vodji projekta Mojci Škrinjar, na e-naslov mojca.skrinjar@gov.si, najkasneje do 17. 12. 2019. Prijavljeni gospodarski subjekti bodo prejeli vabilo na strokovni dialog in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

 

Fotogalerija