Novice


 


Sporočilo o novih članarinah ZIT

Upravni odbor Združenja za informatiko in telekomunikacije je na svoji 3. redni seji dne 6.11. potrdil nove, delno višje,  članarine za svoje člane, predvsem pri manjših članih, ki so bile primerjalno zelo nizke. Povišanje članarin je posledica višjih stroškov, zelo dolgega obdobja brez spremembe članarin, predvsem pa novih storitev, ki jih člani dobijo v okviru svojih članarin brezplačno in ki zahtevajo močnejšo kadrovsko zasedbo v ZIT-u. Na ta način in s povečanjem števila članov bo ZIT v letu 2020 lahko razširil svojo ekipo in še izboljšal podporo svojim članom. Nove članarine veljajo od 1.1.2020 naprej.    

 

Tabelo novih članarin si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

 

Kaj so koristi sodelovanja za člane ZIT                         

 • Vključevanje v e-katalog članov

 • Lažji dostop do tujih trgov / Poslovne priložnosti na tujih trgih

 • Povezovanje med člani

 • Informiranost   

 • Letna konferenca, članska srečanja in drugi dogodki 

 • Vključenost v oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov in okolja, ki vplivajo na delo v panogi (npr. ZVOP, Zekom, …)

 • Priprava strokovnih izhodišč in drugih podlag za ureditev dejavnosti/panoge ali ekosistema (npr. delo sekcij in delovnih skupin; npr. 5G, e-Zdravstvo, normiranci, …)

 • Priprava strokovnih izhodišč in drugih podlag za promocijo in dvig digitalizacije v Sloveniji ( informacijske družbe; npr. sodelovanje z MGRT, Center za e-poslovanje, …)

 • Vključevanje v druge iniciative in poslovne priložnosti skozi sodelovanje v sekcijah in delovnih skupinah

 • Izobraževanja

 • Vključevanje v iniciative in razvojne projekte      

 • Povezovanje z drugimi panogami in končnimi uporabniki            

 • Promocija članov (konference in dogodki, …)

             

   

  Neposredne finančne koristi za člane ZIT                          

 • Brezplačne kotizacije za dogodke v organizaciji ali soorganizaciji ZIT

 • Brezplačna izobraževanja (v sodelovanju z IKT HM)

 • Ugodnejši pogoji za udeležbo na nekaterih dogodkih partnerjev ali članov     

 • Brezplačna udeležba na konferenci GoDigital    

 • Popusti pri sponzorstvih          

 • Brezplačna promocija in povezovanje podjetij         

 • Brezplačna uvrstitev v e-katalog  

 • Cenejša udeležba v delegacijah v tujini 

 • Brezplačne novice in obvestila – informiranje članov

 • …ter številne posredne koristi sodelovanja

   

   

  Za dodatne informacije smo na voljo na zit@gzs.si.

   

   

  Lep pozdrav,

  Nenad Šutanovac, direktor 

  Združenje za informatiko in telekomunikacije 

Pripete datoteke

Fotogalerija