Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Poziv! Digitalna solidarnost do izobraževanja otrok

 

Poziv podjetjem, da pomagajo zagotoviti dostop do spleta in računalniške opreme za šolanje prek spleta učencem, ki te možnosti nimajo.

 

V dneh, ko šolanje poteka prek spleta, je posebej skrb vzbujajoče, da številni slovenski učenci nimajo dostopa do računalnika in spleta. Uvedba pouka na daljavo pri družinah povzroča najrazličnejše zadrege in stiske. Ena najbolj očitnih je po podatkih Pedagoškega inštituta, tudi, da številne slovenske družine nimajo ne dostopa do spleta ne računalnika. Skupina RINOS in Pedagoški inštituta opozarjata, da šolanje na daljavo lahko še poglobi že izražene neenakosti med učenci, zlasti v primeru, če šole za učence, ki iz različnih razlogov težje dostopajo do znanja, ne bodo zagotovile opreme, ki jo potrebujejo za izobraževanje na daljavo.

 

Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS poziva podjetja, da pomagajo zagotoviti dostop do spleta in računalniške opreme za šolanje prek spleta učencem, ki te možnosti nimajo v obliki donacij opreme, naročnin ali finančnih sredstev:

 

  • Naročnine za mobilni internet za namene šolanja na daljavo za čas trajanja šolanja na daljavo

  • Tablic in računalnikov za šolanja na daljavo

  • Finančnih sredstev za nakup

     

Veseli bomo vaše digitalne solidarnosti tudi do otrok, ki jim boste tako omogočili vključevanje v pouk na daljavo. Pridobljena oprema in naročnine bo posredovana pomoči potrebnim preko ravnateljev in MIZŠ, ki imajo pregled nad potrebami. V kolikor se boste strinjali, bo vaše podjetje navedeno na seznamu donatorjev.

 

Vsi, ki ste pripravljeni pomagati, pošljite pobudo na naslov andreja.lampe@gzs.si.

Fotogalerija