Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Se bodo naložbe v IT povečale ali bodo upadle?

Direktorji IT-podjetij so odgovarjali na vprašanja, kako bo epidemija bolezni COVID-19 vplivala na panogo IKT, ali bodo podjetja v IT vlagala več ali manj in katerim naložbam se nikakor ne bi smeli odpovedati.

 

Med direktorji podjetij, ki se ukvarjajo z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT), smo zaznali razdvojenost. Nekateri zelo optimistično napovedujejo, da se bodo naložbe v IKT morale nadaljevati, kar je lahko samo dobro za to industrijo. Drugi so pri napovedih bolj previdni in pravijo, da verjetno IKT res ne bo prvi na seznamu naložb, ki se bodo rezale, a če bo kriza dolgotrajnejša, bo marsikje zmanjkovalo denarja tudi za naložbe v informacijske tehnologije, pa naj bodo te še tako nujne za povečevanje konkurenčnosti in iskanje novih modelov.

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS: »Po mojem mnenju bo po tej krizi IKT pridobil tudi v podjetjih, kjer do zdaj ni imel pomembnejše vloge. Kratkoročno lahko pride do zamika nekaterih naložb in izvajanja že dogovorjenih poslov, čeprav upam, da bodo podjetja videla priložnost v digitalizaciji in naložbe hitro pospešila.

Kriza je lahko dolgoročno priložnost za vsa IKT-podjetja, predvsem pa za naprednejša, ki razvijajo in uvajajo informacijske rešitve za digitalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Je pa to tudi dober čas za solidarnost, izmenjavo izkušenj in sodelovanje med podjetji, ki so tudi konkurenti. Vesel sem, da je IKT-panoga tu dober zgled.

Trenutne razmere so nas prisilile ne samo v razmislek o okolju, v katerem živimo in delamo, temveč tudi v spremembe navad. V organizacijah te spremembe vodijo v hitro digitalno preobrazbo načina dela in vodenja. Kar bo dolgoročno prineslo koristi tako za panogo IKT kot za podjetja iz drugih panog, ki bodo v tem videla priložnost za nove poslovne modele in povečevanje konkurenčnosti.«

Beno Ceglar, generalni direktor podjetja NIL: »Pričakovani kratkoročni učinki so nedvomno večja previdnost podjetij pri že predvidenih investicijah ter začasno omejevanje ali preložitev projektov na poznejši čas v letu. Za zdaj opažamo različne odzive, nekatera podjetja zmanjšujejo proračune in odlagajo projekte na pozneje, nekatera pa želijo nemoteno investirati naprej. Zaradi dinamike na trgu pričakujem upad poslovanja še naslednjega pol leta, potem pa predvidevam, da se bo situacija spet prevesila v pozitivno smer.

Menim, da bodo zaradi trenutnega dogajanja v prihodnosti vodje IT lažje upravičili bogatejše investicijske plane pri odločevalcih. Ne nazadnje bodo podjetja tudi svoje poslovne modele prilagodila razmeram in našla nove in spremenjene možnosti za rast, kar bo pozitivno tudi za panogo IKT.«

Janko Štefančič, generalni direktor podjetja Genis: »IKT-podjetja bodo krizo zelo različno doživljala, odvisno od ponudbe in/ali panoge, za katero opravljajo storitve. Podjetja bodo zdaj več vlagala v zagotavljanje dela na daljavo, informacijsko varnost in digitalizacijo kritičnih procesov, preložila ali zmanjšala pa bodo naložbe v obnavljanje strojne in sistemske programske opreme ter digitalizacijo nenujnih procesov.

Dolgoročno pa pričakujem vpliv na zavedanje o potrebi po zagotavljanju dvojne razpoložljivosti kadrov za kritične sisteme, in sicer tako pri naročnikih kot pri njihovih izvajalcih. Tukaj se postavlja vprašanje, ali lahko slovenski trg IT-inženirjev sploh podpre takšno povpraševanje in kaj bo treba narediti na strani izvajalcev in naročnikov, da bodo ti ljudje ostali in delali v Sloveniji.«

 

Več si lahko preberete v članku Financ TUKAJ

 

 

Fotogalerija