Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: COVID-19: Kako se odzvati?

Epidemija COVID-19 podjetja postavlja pred pomembne izzive, ki terjajo hiter odziv. V družbi PwC so razvili posebno orodje za lažje razumevanje trenutnega in prihodnjega vpliva COVID-19 na vašo organizacijo. Poročilo z oceno stanja in priporočili vam je lahko v pomoč pri premišljenem sprejemanju odločitev o poslovanju v naslednjih treh mesecih. Za pridobitev poročila izpolnite vprašalnik v angleškem jeziku na povezavi COVID-19 Navigator.

 

Ena ključnih prioritet managementa v času epidemije COVID-19 je likvidnost. Finančni strokovnjaki v družbi PwC v Sloveniji so zato pripravili nasvete, kako pripraviti načrt denarnih tokov, ki je za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev, saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne korektivne ukrepe. V trenutnem nestabilnem gospodarskem okolju ga je smiselno pripraviti za kratkoročno obdobje, vsekakor pa je za uspešen izhod iz krize treba pripraviti tudi srednje- in dolgoročne likvidnostne ukrepe. Kaj mora vsebovati ustrezen denarnih tokov, lahko preberete na tej povezavi.  

Poleg upada prihodkov in denarnega toka se podjetja v času krize COVID-19 ukvarjate še s številnimi drugimi poslovnimi vprašanji, kot so ohranitev delovnih mest, davki in ugodnosti, urejanje že obstoječih pogodbenih razmerij, vplivi na računovodske izkaze, kibernetska varnost in re-organizacija poslovnih procesov. Več o izzivih na omenjenih področjih in o tem, kako se spopasti z njimi, preberite tukaj.

Fotogalerija