Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Umetna inteligenca: pri razvoju tehnologij zelo uspešni, pri njihovem uvajanju capljamo zadaj

 

Umetna inteligenca (UI) korenito spreminja naše življenje in delo. Ob tem se postavlja neizogibno vprašanje, kako tehnologije UI na splošno vplivajo na podjetja, uporabnike in gospodarstvo. Hiter razvoj ter uvajanje UI in avtomatizacije spodbujata poslovodstva podjetij k preoblikovanju ne samo načina dela, temveč tudi njihovih poslovnih modelov. To spodbuja vključevanje UI v poslovne procese in predvsem temu je treba nameniti več pozornosti.

Napredovanje v UI je v prvi vrsti gibalo izboljšanega delovanja vseh drugih tehnologij in razvoja industrije 4.0. Tehnološki napredek, ki ga pripisujemo UI, poenostavlja interakcije med ljudmi in stroji, spreminja logiko poslovnih modelov in začenja preoblikovati življenjski slog in življenjski standard človeka. To bo odločilno vplivalo na vsa podjetja. Vseh vplivov še ni mogoče napovedati, zagotovo pa bodo koreniti. Za njihovo razumevanje se lahko zatečemo v zgodovino in pogledamo, na kaj vse je na primer vplivala elektrifikacija.

 

Uvajanju in uporabi posvečamo premalo pozornosti

 

Če hočemo umetno inteligenco bolje razumeti, je treba razlikovati med tehnologijami UI in zmogljivostmi uporabe UI v podjetjih. Danes je namreč največ pozornosti namenjene tehnologijam UI, malo pa je znanega o zmogljivostih za uvajanje in uporabo UI.

Pod tehnologijami UI razumemo različne metode, algoritme, programsko opremo in strojno opremo. Najbolj odmevni rezultati UI v zadnjem obdobju so bili doseženi s tako imenovanim globokim učenjem, ki temelji na številnih plasteh tako imenovanih umetnih nevronskih mrež in poskuša posnemati ustroj človeških možganov. Poleg akademske skupnosti se z razvojem novih metod in algoritmov največ ukvarjajo najrazvitejša tehnološka podjetja, ki razvijajo tudi povsem nove tehnologije za masovne računske operacije, ki so značilne za globoko učenje.

V Sloveniji smo na področju tehnologij UI uspešni, saj je akademska skupnost že od začetka pojava UI sodelovala pri razvoju novih metod in algoritmov. Nikakor pa še nismo, razen redkih izjem, prišli do primerljivih dosežkov na področju uvajanja umetne inteligence v podjetja. Razlog je premajhno zavedanje o potrebi za razvoj zmogljivosti uvajanja in uporabe UI v podjetjih. Z zmogljivostmi označujemo predvsem usposobljene kadre in njihova znanja za uvajanje in uporabo umetne inteligence v vsakodnevno poslovanje ter procese razvoja rešitev umetne inteligence.

 

Več o kolumni Mitje Trampuža si preberite na spletni strani Financ tukaj

 

Fotogalerija