Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Slovenija je po uporabi umetne inteligence nad povprečjem EU, toda ...

Trimesečna raziskava, ki jo je za evropsko komisijo v 9.640 evropskih podjetij izvedla raziskovalna družba Ipsos v sodelovanju z referenčnim centrom iCite in evropsko pobudo Digital Single Market, je pokazala, da so štiri desetine (42 odstotkov) podjetij v EU doslej uvedle vsaj eno tehnologijo umetne inteligence (UI), četrtina podjetij (25 odstotkov) pa najmanj dve takšni tehnologiji. Pri tem dve ali več tehnologij UI uporablja skoraj dvakrat več velikih podjetij (39 odstotkov) kot malih (22 odstotkov) ali mikro podjetij (22 odstotkov).

Približno 18 odstotkov anketiranih podjetij načrtuje uvajanje UI v prihodnjih dveh letih, medtem ko 40 odstotkov podjetij z UI nima nobenih načrtov. Raziskava je tudi pokazala dokaj veliko zavedanje o pomembnosti UI v poslovanju, ker ga je kot takšno ocenilo 78 odstotkov evropskih podjetij.

Največ tehnologij UI v velikih podjetjih

 Rezultati raziskave evropske komisije postavljajo Slovenijo nad povprečje EU, saj pri nas uporablja vsaj eno tehnologijo UI 46 odstotkov podjetij, najmanj dve pa 33 odstotkov. Uvajanje UI v prihodnjih dveh letih načrtuje 21 odstotkov podjetij, 32 odstotkov podjetij pa nima nikakršnih načrtov za uporabo UI.

V Sloveniji in tudi Evropski uniji velja pravilo, da večje ko je podjetje, večja je tudi uporaba tehnologij UI. Po omenjeni raziskavi pri nas te tehnologije uporablja 60 odstotkov velikih podjetij (z več kot 250 zaposlenimi), 53 odstotkov srednjih podjetij (50–249 zaposlenih), 49 odstotkov malih podjetij (10–49 zaposlenih) in 42 odstotkov mikro podjetij (pet do devet zaposlenih), medtem ko so v EU27 ti deleži 55, 49, 39 in 38 odstotkov.

Članek je bil objavljen v IKT-Finance tukaj>>

Fotogalerija