Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Arhiv: Skoraj tretjina podjetij izkazuje zelo nizek digitalni indeks

V letu 2020 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 45 % podjetij z nizkim digitalnim indeksom, 32 % podjetij z zelo nizkim, 22 % z visokim in 1 % z zelo visokim digitalnim indeksom.  Po digitalnem indeksu pa je Slovenija pokazala napredek glede na leto 2018. 

Kako zelo pomembno je, da je gospodarstvo kar najbolj digitalizirano, tj., da so posamezni poslovni procesi v podjetjih med seboj povezani (od brezpapirnega poslovanja, avtomatizacije procesov do povezovanja sistemov in naprav), se je zelo pokazalo prav s pojavom epidemije, ko so morala podjetja hitro preoblikovati svoje poslovanje, npr. omogočiti delo od doma ali spletno prodajo svojih izdelkov in storitev. Digitalizacija pa je ključna tudi za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Stopnja digitalizacije v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi se meri in izraža z digitalnim indeksom; vrednost tega indeksa se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. Podjetja se glede na to, koliko teh elementov izpolnjujejo, razvrščajo v 4 skupine: podjetja z zelo nizkim, z nizkim, z visokim in z zelo visokim digitalnim indeksom. 

Skoraj tretjina podjetij z vsaj 10 zaposlenimi izkazuje zelo nizek digitalni indeks

V letu 2020 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi največ, 45 %, takih, ki imajo nizek digitalni indeks. 32 % podjetij ima zelo nizek digitalni indeks, 22 % visok in 1 % podjetij zelo visok digitalni indeks.


Stopnja digitalizacije z vidika velikosti podjetij (glede na število zaposlenih) pa je taka: med malimi in srednje velikimi podjetji je največ podjetij z nizkim digitalnim indeksom (46 % oz. 41 %), med velikimi pa največ podjetij z visokim digitalnim indeksom (56 %).

Več si lahko preberete na spletni strani Statističnega urada RS

tukaj>>

Fotogalerija