Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Četrto in najuspešnejše leto sodelovanja slovenskega gospodarstva z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN)

Četrto in najuspešnejše leto sodelovanja slovenskega gospodarstva z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN)

 

Čeprav je bilo leto 2020 v znamenju pandemije in s tem povezanih težav v gospodarstvu ter vsakodnevnem življenju vseh nas, je Slovenija v sodelovanju s CERN-om vseeno beležila pomembne rezultate.

 

Sporazum o pridruženem članstvu CERN (Evropsko organizacijo za jedrske raziskave), ki ga je Slovenija podpisala leta 2016, je poleg očitne priložnosti za področje slovenske znanosti in raziskovanja tudi pomembna gospodarska priložnost za slovenska podjetja. Med drugim so v tem ogromnem kompleksu pospeševalnikov in drugih raziskovalnih napravo odkrili napravo za medicinsko slikanje PET/CT, svetovni splet in Higgsov bozon.

 

Za slovenska podjetja je tukaj še veliko potenciala za prodajo svojih izdelkov in storitev (od visokotehnoloških izdelkov do preprostih izdelkov in storitev). Prav tako V CERN-u zaposlujejo veliko število ljudi, med katerimi beležimo tudi vedno več Slovencev, ki tam delajo, študirajo in raziskujejo.

 

Sodelovanje s CERN-om ima pozitiven vpliv na podjetja, od pridobivanja novih strank do mednarodne prepoznavnosti. Eden izmed tako pomembnih dogodkov je bil tudi Dan slovenske industrije v CERN, v Ženevi, kjer se je več kot 20 slovenskih tehnoloških podjetij predstavilo s svojimi stojnicami in  ravno tam začelo svojo poslovno sodelovanje s CERN-om.

 

 

Dobro sodelovanje različnih deležnikov s CERN-om:

 

Skupina slovenskih znanstvenikov iz Instituta Jožef Stefan že vrsto let sodeluje pri eksperimentu ATLAS, enemu od dveh velikih eksperimentov pri Velikem hadronskem trkalniku (Large Hadron Collider). Skupina je zadolžena za vzdržvanje pomembnega sistema ze spremljanje pogojev v samem središču eksperimenta in je vpeta v več projektov nadgradenj detektorja. » Naši znanstveniki aktivno sodelujejo tudi pri obdelavi in simulacijah podatkov ter pri nekaj analizah podatkov, kjer poizkušajo preveriti morebiten obstoj novih pojavov, ki bi razširili naše trnutno znanje o Standardnem modelu, teoriji osnovnih delcev,« je na kratko povzel dolgoletno znanstveno sodelovanje med CERN in IJS, razsikovalec dr. Andrej Gorišek.

 

»Kot doktorska študentka izobraževalne fizike v CERN-u že dve leti pridobivam edinstvene izkušnje v znanosti in raziskovanju ter gradim široko mrežo povezav z raziskovalci in učitelji s celega sveta. Verjamem, da bodo moji raziskovalni projekti v CERN-u pomagali pri nadaljnjih izboljšavah izobraževanja otrok in učiteljev tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Velik korak k temu je bilo med drugim tudi slovensko izobraževanje za učitelje v CERN-u v letu 2019, ki ga želimo v bližnji prihodnosti znova organizirati in s tem pripeljati moderno fiziko bližje tudi slovenskim dijakinjam in dijakom. Dodatno pa v naslednjih dveh letih CERN gradi in odpira nov center znanosti, Science Gateway, kar lahko ponuja nove priložnosti tudi za Slovenijo in slovensko industrij,« je povedala Anja Kranjc Horvat, doktorska študentka v CERN.

 

»Poslovanje s CERN je odlično. Vsi zaposleni so zelo odgovorni, visoko usposobljeni in sodelovanje z njimi je tekoče in brez zapletov. Ponosni smo na pohvalo, ki smo jo prejeli iz CERN-a. Prepričana sem, da se bo tudi v prihodnje naše sodelovanje z njimi še povečevalo,« je povzela poslovno sodelovanje s CERN-om, Tara Brus, glavna prokuristka iz podjetja ŽustAl.

 

Tudi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki s svojimi imenovanimi predstavniki sodeluje v znanstvenem odboru, finančnem odboru in tudi v najvišjem organu odločanja v okviru CERN (Svet), opažajo pozitiven trend sodelovanja. »Trenutno še nimamo glasovalnih pravic jih pa pridobimo s polnopravnim članstvom v tej organizaciji, saj ima Slovenija trenutno status države članice v predhodni fazi članstva. Ta status ima za obdobje 5 let –polnopravna članica te organizacije bo lahko postala v letu 2022.  MIZŠ aktivno sodeluje tako z GZS kot tudi  slovenskim predstavnikom za zvezo s slovenskim gospodarstvom (ILO). Zelo pomemben dogodek, ki je potekal v sodelovanju med MIZŠ, GZS in SPIRIT je bil dan slovenskega gospodarstva, Industry Day. Udeležba in odzivi udeleženih podjetij na ta dogodek so bili zelo pozitivni, stkale so se pomembne vezi in kontakti med udeleženci slovenskega gospodarstva in CERN. Menim, da je poglobitev sodelovanja slovenskega gospodarstva s CERN pozitiven indic za korak Slovenije k polnopravnemu članstvu, pri čemer bomo vse napore usmerili v to, da se poglobijo sinergije med slovensko znanostjo in gospodarstvom in da podjetja kot takšna  dobijo s CERN-om konkretne, tudi večje posle,« je povedala mag. Tea Glažar iz direktorata za znanost na MIZŠ.

 

S strani združenja sekcije ScineceTech, ki deluje v okviru Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS smo ponosni na vse deležnike, ki dobro sodelujejo s CERN-om. Če tudi vas zanima sodelovanje, vas vabimo, da se povežete s Samom Tumo, samo.tuma@cern.ch, ki je naš slovenski predstavnik za zvezo slovenskega gospodarstva s CERN-om (ILO).

 

Vljudno vas tudi vabimo da se pridružite sekciji ScienceTech , katere poslanstvo je poglobitev, uveljavitev, širitev in skupen nastop slovenskih podjetij na ScienceTech trgu, povezovanje s predstavniki države in mednarodnimi inštitucijami (CERN, ITER, ESFRI, FAIR, ESA idr.) ter pridobivanje relevantnih referenc skozi sodelovanje na največjih in najzahtevnejših evropskih ter svetovnih projektih kot tudi zastopanje deležnikov Slovenije v najvidnejših mednarodnih inštitucijah s področja ScienceTech, kot je CERN.

 

Fotogalerija