Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Razpisi evropske pobude StandICT.eu 2023

Obveščamo vas o odprtih razpisih evropske pobude StandICT.eu 2023, ki ponuja finančno podporo za vključevanje v razvoj mednarodnih standardov z IKT področij (cloud computing, IoT, 5G, Cybersecurity and data) ali vertikalnih področij  (AI, Industry 4.0, eHealth, Quantum technologies etc.).

StandICT.eu 2023 „ICT Standardisation Observatory and Support Facility in Europe“ bo temeljil na uspehu in zagonu predhodne pobude StandICT.eu 2018-20 za napredek in oblikovanje resnično konsolidiranega evropskega ekosistema za standardizacijo.

V središču tega cilja je štipendijski program StandICT.eu, ki bo skozi serijo 10 javnih razpisov s kaskadnim financrianjem sredstev v vrednosti 3 milijone evrov podprl in spodbudil sodelovanje evropskih strokovnjakov za standardizacijo v ključnih mednarodnih in svetovnih SDO-jih in konzorcijih.

Teme za razpise StandICT.eu 2023 so bile opredeljene kot posledica spremljanja in natančne analize mednarodnih standardov IKT v povezavi z organizacijami za razvoj standardov (SDO) in organizacijami za določanje standardov (SSO), ključnimi organizacijami (kot je večstranska platforma EU za IKT Standardizacijo, in njena prestižna strokovna svetovalna skupina EAG ter Odbor za napovedovanje EUOS) in skupinami v industriji, ki določajo vrzeli in prednostne naloge, ki ustrezajo ciljem EU DSM.

Pohitite s prijavo, rok za oddajo je 11. marec 2021.

Več informacij o odprtih razpisih in prijavi najdete na https://www.standict.eu/standicteu-2023-2nd-open-call.

Fotogalerija