Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Zelena luč Sveta EU za kompetenčni center za kibernetsko varnost

 

 

Svet EU je 20.04.2021 sprejel uredbo o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost ter Mreže nacionalnih koordinacijskih centrov z osnovnim namenom okrepitve varnosti interneta ter drugih kritičnih omrežij in informacijskih sistemov. Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost bo združeval naložbe v raziskave, tehnologijo in industrijski razvoj na področju kibernetske varnosti. Novi organ s sedežem v Bukarešti bo predvsem usmerjal sredstva, povezana s kibernetsko varnostjo, iz programov Obzorje Evropa in Digitalna Evropa. Osnovni namen kompetenčnega centra je krepitev in širitev strokovnega znanje na področju kibernetske varnosti po vsej EU. V okviru centra bodo sodelovali glavni evropski deležniki, med drugim iz industrije, akademskih in raziskovalnih krogov ter drugih zadevnih združenj civilne družbe, ki bodo skupaj tvorili strokovno skupnost za kibernetsko varnost. Kompetenčni center bo tesno sodeloval z Agencijo Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA).

 

Sprejetju Uredbe na Svetu EU bo sledilo končno sprejetje v Evropskem parlamentu. Pričakuje se, da bo Uredba stopila v veljavo sredi junija 2021. S tem začne teči tudi šestmesečni rok za imenovanje nacionalnega kompetenčnega centra v posamezni državi članici. Odločitev o umestitvi Koordinacijskega centra v Sloveniji še ni bila sprejeta.

 

Več informacij je dostopnih na spodnji povezavi (tudi v slovenščini):

https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2021/04/20/bucharest-based-cybersecurity-competence-centre-gets-green-light-from-council/

 

Besedilo uredbe (v sl.): https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5628-2021-INIT/sl/pdf

Besedilo uredbe (v ang.): https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5628-2021-INIT/en/pdf

Fotogalerija