Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Stopnji digitalizacije podjetij v vzhodni in zahodni Sloveniji neenaki

Pri spopadanju z izzivi prihodnosti je ključno, da so digitalizirani vsi deli družbe. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je imela in ima še vedno pomembno vlogo tudi pri blaženju posledic epidemije covida-19. Pomembnost digitalizacije poudarja tudi letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja. Tema letošnjega dne je: Pospeševanje digitalne preobrazbe v zahtevnih časih. Evropska Komisija je predstavila vizijo Evropske digitalne preobrazbe do 2030. Ta obsega štiri ključne točke: e-veščine, varno in trajnostno digitalno infrastrukturo, digitalizacijo javnih storitev in digitalno preobrazbo podjetij. 


Kako digitalizirana so podjetja z vsaj 10 zaposlenimi v Sloveniji?  


Vrednost digitalnega indeksa podjetij se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. 

V letu 2020 je v Sloveniji izkazovalo nizek digitalni indeks 45 % podjetji z vsaj 10 zaposlenimi (v EU-27: 46 %), zelo nizek digitalni indeks 32 % (v EU-27: 39 %), visok digitalni indeks 22 % (v EU-27: 14 %) in zelo visok digitalni indeks 1 % (v EU-27: 1 %). 


Kako digitalizirana so podjetja z vsaj 10 zaposlenimi v posamezni kohezijski regiji?


Pri spremljanju digitalizacije po regijah moramo upoštevati, da na to, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo podjetja v posamezni regiji, vplivajo različni dejavniki. Velika podjetja imajo lahko poslovne enote, ki delujejo v obeh regijah, podatki o uporabi IKT pa se pripišejo samo matičnemu podjetju. 

Podjetja v zahodni Sloveniji izkazujejo višji digitalni indeks


V letu 2020 je v vzhodni Sloveniji imelo zelo nizek digitalni indeks malo več kot tretjina podjetij (37 % podjetij), v zahodni Sloveniji pa malo več kot četrtina (27 %).

 

IKT uporabljajo v večji meri podjetja v zahodni Sloveniji


V letu 2020 je v Sloveniji internet redno uporabljalo 87 % 16–74-letnikov; 85 % v vzhodni, 88 % v zahodni Sloveniji. Dostop do interneta za službene namene je imelo 54 % zaposlenih. V majhnih podjetjih (z 10–49 zaposlenimi) v vzhodni Sloveniji je imelo dostop do interneta za službene namene 46 % zaposlenih, v srednje velikih (s 50–249 zaposlenimi) pa 47 % zaposlenih. V majhnih podjetjih v zahodni Sloveniji je bilo takih zaposlenih 61 %, v srednje velikih pa 60 %. 

Obseg uporabe IKT je večinoma večji med podjetji v zahodni Sloveniji. Izjema je uporaba robotov (ali industrijskih ali storitvenih).

Več si lahko preberete na Statističnem uradu RS tukaj>>

Fotogalerija