Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev gospodarstva – kaj še moramo storiti?

 

Informacijska tehnologija in digitalna orodja so postala rešilno sredstvo za mala in srednje velika podjetja, ki jih je prizadela pandemija. V zadnjem letu je uporaba digitalnih tehnologij v podjetjih dobila zagon brez primere in ruši stare poslovne navade ter ustvarja nove, bolj produktivne prakse.

Na ZITovem spletnem dogodku z naslovom Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev gospodarstva – kaj še moramo storiti? je Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije povedal, da različne študije kažejo, da so se mala in srednja podjetja soočala z večjimi tveganji, pri čemer so bila tista z višjo stopnjo digitalne zrelosti bolj odporna na izzive, ki so jih prinesli omejevalni ukrepi in krizne razmere.

To je potrdila tudi mednarodna raziskava, ki jo je predstavil profesor podjetništva in inovacij na Univerzi v Readingu Maksim Belitski. Spomnil je na velikansko rast spletne prodaje v času pandemije, ob tem pa dejal, da je 90 odstotkov od okoli 5000 sodelujočih malih in srednjih podjetij tožilo nad tem, da so zaradi pandemije utrpeli padec ali vsaj niso povečevali prodaje, le desetina je bila takih, ki so v času krize povečali prihodke.

Po predstavljeni študiji je sledila okrogla miza, kjer so strokovnjaki osvetlili ključne vidike digitalizacije podjetij, potrebne ukrepe, ki so pomembne za MSP. V razpravi so sodelovali dr. Maksim Belitski, izredni profesor za podjetništvo in inovacije na Univerzi v Readingu in raziskovalec na O'Neill School of Public and Environmental Affairs iz Univerze Indiana, mag. Peter Geršak, državni sekretar na ministrstvu za javno upravo (MJU), Marko Hren iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega središča Slovenije, mag. Alenka Marovt, državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Timotej Gala, direktor podjetja HTTPOOL, Primož Zupan, direktor mBills, Andrej Guštin, direktor CREApro, prof. dr. Andrej Brodnik, redni profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, in dr. Peter Wostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj.

 

Zaključki okrogle mize in predlogi ukrepov

NOO in VFO – sredstva namenjena digitalizaciji gospodarstva

V načrtu za okrevanje odpornosti (NOO) je javnemu sektorju namenjeno več sredstev kot gospodarstvu, ker novi večletni finančni okvir (VFO) ne predvideva sredstva za javni sektor. Zaradi tega bodo v VFO vsa sredstva namenjena gospodarstvu (zlasti MSP): odprava administrativnih ovir, krepitev razvoja poslovnega okolja, dvig digitalnih kompetenc, spodbude raziskav, razvoja in inovacij.

Ekonomske ocene kažejo, da bi za doseganje ravni digitalizacije naprednih držav (Estonija, Češka) morali povečati sredstva za digitalizacijo iz NOO/VFO za okrog 60%, za doseganje vodilne vloge pa bi bilo potrebno sredstva celo podvojiti.

Strategija digitalne Slovenije 2030

MJU pripravlja Strategijo digitalne Slovenije 2030, ki bo skupek strategij, torej pregled nad vsemi ostalimi: (1) digitalna vključenost, (2) digitalne javne storitve, (3) gigabitna povezljivost, (4) pametna digitalna preobrazba v družbi, (5) kibernetska varnost, (6) digitalna preobrazba gospodarstva. Pri pripravi sodeluje več ministrstev, tudi MGRT.

Odprava administrativnih ovir

Potrebno je odpraviti administrativne ovire, ki jih majo podjetja pri poslovanju z državo ter narediti javne storitve bolj dostopne. Tudi NOO predlaga določene ukrepe debirokratizacije.

Spodbude za raziskave, razvoj, inovacije

Pomembne so spodbude za raziskave, razvoj in inovacije.

Predvsem nova SPS bo podpirala podjetja pri vključevanju omogočitvenih tehnologij neposredno v razvojne procese. Država nadaljuje tudi pri delu na ekosistemih in reformi politike grozdov in strateških partnerstev. Sistem bo bolj dostopen, učinkovit in  participativen.

Spodbujanje digitalizacije

Objavljen je razpis P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP. Razpisano 30m EUR sredstev za digitalno transformacijo, MGRT predvideva, da bo financirano okrog 300 podjetij. Rok za prijavo je 1.9.2021. Jeseni bo nov razpis za financiranje mikro in malih podjetij za dvig digitalnih kompetenc.

MGRT sprašuje ali si podjetja, predvsem večja, želijo tudi dodatne inštrumente financiranja digitalizacije, ki presegajo 100.000 EUR? (v obliki posojil, garancij in podobno).

Spodbujati je treba združevanje moči velikih podjetij, ki imajo resurse in znanje, ter manjših podjetij, ki se morajo digitalizirati.

Predstavniki gospodarstva predlagajo, da so razpisi »rolling« tipa, to je brez roka oddaje s občasnim odpiranjem prijav. Za gospodarstvo je pomembno tudi, da so roki za razpise objavljeni dovolj zgodaj, ker morajo planirati angažma zaposlenih zelo natančno (»enkrat jeseni« ni dovolj natančno).

Posebej izpostavljamo slovenska podjetja, ki so svetovno vodilna v svoji panogi in jih je potrebno pravočasno spodbuditi in jim omogočiti digitalno preobrazbo. Ta podjetja trenutno imajo projekte, imajo veliko naročil in se ne zavedajo, da je digitalizacija ključna, da bodo obdržali vodilno vlogo v svoji panogi.

Digitalne kompetence

Udeleženci so se strinjali, da je potreben tudi večji fokus države na dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih.  Ustvariti dobre uporabnike tehnologije ter tudi tehnologe, ki znajo tehnologijo uvajati. Računalniški predmeti v šolah morajo postati bolj atraktivni – sedaj šolamo uporabnike Office orodij.

Ne gre samo za digitalne kompetence, ki so potrebne v poslovnem okolju, ampak je potreben tudi širši angažma družbe za povečanje digitalnih kompetenc.

Potreben je tudi sistem, da privabimo tuje strokovnjake, ki bodo tudi ostali.

Več si lahko preberete tudi tukaj:

Državni sekretar Geršak na okrogli mizi Digitalizacija MSP kot pospešek za oživitev gospodarstva
Finance: Digitalizacija so mokre sanje, dokler ne bomo imeli primerno izobraženega kadra

Video posnetek si lahko ogledate na zaprtih ZIT straneh tukaj>>

 

 

ZLATI POKROVITELJ DOGODKA

Fotogalerija