Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Ambiciozni načrti sekcije SeGOV

Člani sekcije SeGOV so se 19. 8. 2021 ponovno sestali na sestanku. Sestanka se je udeležilo veliko števila članov, kar kaže na veliko zanimanje za teme, ki bodo krojile to jesen.

Udeležence je najprej pozdravil predsednik sekcije g. Andrej Kotar. Na sestanku je ga. Nena Dokuzov, z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstavila projekte v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) na temo Digitalne transformacije gospodarstva, kar pokriva MGRT. Nadaljeval je g. Aleš Vidmar, z Ministrstva za javno upravo, ki je predstavil projekte v okviru NOO za digitalizacijo javnega sektorja. Na voljo je 260 milijonov € za različne investicije. Dodatnih 50 milijonov € je na voljo za digitalizacijo zdravstva.  Aktivnosti in projekte Strateškega sveta za digitalizacijo je predstavil g. Igor Zorko, predsednik ZIT in vodja skupine za zdravstvo, ki deluje znotraj Sveta. Svet se trenutno ukvarja s spremljanjem ukrepov, ki so jih predstavili v 1. fazi (dosegljivi na https://www.gov.si/novice/2021-06-22-40-ukrepov-za-cetrto-desetletje-samostojne-drzave/) Hkrati je poudaril, da so se za imenovanje g. Marka Borisa Andrijaniča za ministra za digitalno preobrazbo strinjali vsi člani sveta, saj je v tem trenutku tak organ, ki bo koordiniral digitalizacijo celotne države, še kako nujen.

V nadaljevanju sestanka so se člani seznanili z dvema fokusnima področjema, s katerima se bo sekcija v prihodnje ukvarjala. To sta Prenova smernic za javno naročanje informacijskih rešitev in prenova smernic za razvoj informacijskih rešitev. Ustanovljeni bosta dve delovni skupini, kateri člani bodo skupaj z drugimi deležniki (ministrstvi, itd.) prenovili zgoraj omenjeni smernici.

Fotogalerija