Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


IKT delegacija s Kosova na obisku na GZS

Deset kosovskih IKT podjetij, zainteresiranih za vzpostavitev stikov in poslovnega sodelovanja s slovenskimi partnerji, je danes obiskalo Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS). Dogodek je organizirala GZS v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT in EU agencijo za podporo konkurenčnosti kosovskemu IKT sektorju.

Gosti iz Kosova so med drugim pojasnili, da kosovski IKT sektor raste 20 odstotkov letno, da samo sedem kosovskih vasi še ni pokritih s širokopasovnim omrežjem in da je večina “call centrov” na Kosovu nemško govorečih. Dobri obeti za nadaljnjo rast in razvoj dejavnosti slonijo na pretežno mladi populaciji, ki je poklic »posvojila« kot perspektiven in usmeritvi iz pretežnega izvoza IKT storitev v izvoz softverskih produktov.

Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije na GZS, in Vasko Berden, predsednik ZITEX, skupine izvozno usmerjenih IKT podjetij v okviru GZS – ZIT, sta predstavila slovenski IKT sektor. Slovenijo vidita kot zeleno referenčno državo v okviru digitalne Evrope. Kompetence na področju visokih tehnologij in digitalizacije ocenjujeta kot visoke. IKT sektor predstavlja okoli 4,5 odstotka slovenskega BDP, pri čemer je ključni fokus na nišnih rešitvah in storitvah, kot so pametna mesta, e-zdravje, rešitve digitalne transformacije ter e-uprava 5.0. V primerjavi s povprečjem EU je slovenski trg zmerno digitalno zrel. Cilj je, da bo Slovenija leta 2030 vsaj med 10 vodilnimi državami EU na področju digitalizacije.

Fotogalerija

Fotogalerija