Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Uporaba E-računov v Sloveniji - Poročilo o raziskavi

Poročilo raziskave, s katero so partnerji iz Centra za ePoslovanje Slovenije (GZS), Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije želeli ugotoviti razširjenost uporabe e-računov v Sloveniji.

 

V raziskavi so sodelovala mikro, mala, srednje velika in velika podjetja. Raziskava ponuja podrobnejši vpogled v dogajanje na področju uporabe, priprave in hrambe e-računov ter na razumevanje prednosti, ovir in spodbud za razširitev uporabe e-računov v sodelujočih podjetjih. 


Na podlagi analize podatkov v anketi lahko s precejšno gotovostjo predpostavimo, da delež podjetij, ki uporablja e-račune z leti narašča, kar ocenjujemo kot pozitivni trend, ki je zagotovo tudi posledica izvajanja podpornih aktivnosti tako projektov ROSE 1 in ROSE 2, kakor tudi vzpostavitve podpornega okolja Centra za e-poslovanje Slovenije.


Poročilo med drugim poudari, da je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vrsto novih partnerstev in združenj (na primer SRIPi, DIH, Digitalna koalicija, …). Povečuje pa se tudi "vloga univerz in drugih izobraževalnih ter svetovalnih institucij, vloga ponudnikov informacijskih tehnologij in rešitev, ki v sodelovanju z zakonodajalci predstavljajo pomembno podporno okolje širšega ekosistema za dvig digitalizacije in digitalne preobrazbe gospodarstva in družbe ter s tem povečevanje konkurenčnosti."


Več si lahko preberete v priloženem dokumentu "UPORABA E-RAČUNOV V SLOVENIJI - Poročilo o raziskavi".

 

Fotogalerija