Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Izšlo je novo letno poročilo o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe  – DESI 2021 

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index —DESI) 
 

Evropska komisija že od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic s poročili o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. DESI je do leta 2020 meril digitalno konkurenčnost držav Evropske unije (EU) na petih področjih: povezljivosti, človeškega  kapitala, uporabe internetnih storitev, integracije digitalnih tehnologij in digitalnih javnih storitev.  

 

Komisija je leta 2021 prilagodila DESI, da bi odseval dve glavni pobudi politike, ki bosta v prihodnjih letih vplivali na digitalno preobrazbo v EU: Mehanizem za okrevanje in odpornost ter Kompas za digitalno desetletje. Zaradi uskladitve DESI s štirimi glavnimi točkami in cilji digitalnega kompasa, izboljšanja metodologije in upoštevanja najnovejšega razvoja na področju tehnologije in politike je Komisija v DESI za leto 2021 vnesla več sprememb.  

 

Kazalniki so zdaj razdeljeni v štiri glavna področja digitalnega kompasa, ki nadomešča prejšnjo strukturo s petimi razsežnostmi (človeški kapital, povezljivost, integracija digitalne tehnologije in digitalne javne storitve).  

 

Poročila o državah DESI združujejo kvantitativne izsledke, ki izhajajo iz kazalnikov DESI, v vseh razsežnostih indeksa ter vpoglede v politike v posameznih državah in najboljše prakse.

 

Slika 1: Indeks DESI in njegove komponente - podatki za Slovenijo za obdobje med 2015 in 2020.


Indeks DESI za Slovenijo v letu 2020

Pandemija COVID-19 je v letu 2020 pokazala, kako pomembne so postale digitalne dobrine za naša gospodarstva ter kako omrežja in povezljivost, podatki, umetna inteligenca ter osnovne in napredne digitalne spretnosti in znanja ohranjajo naša gospodarstva in družbe s tem, da omogočajo nadaljevanje dela in spremljanje širjenja virusa ter pospešujejo iskanje zdravil in cepiva.

Indeks DESI je za Slovenijo leta 2020 znašal 51,2. Uvrstila se je na 16 mesto med članicami EU in tik pod evropskim povprečjem, ki je leta 2020 znašal 52,6. Glede na pretekla leta, je Slovenija izboljšala svojo uvrstitev za eno mesto (iz 17. mesta na 16.). Po podatkih pred pandemijo je Slovenija v vseh petih razsežnostih izboljšala svojo oceno, vendar je v razvrstitvi napredovala le v razsežnosti integracije digitalne tehnologije.

Slika 2: Uvrstitev Slovenije glede na DESI 2020 


Indeks DESI za Slovenijo v letu 2021

Slovenija je v letu 2021 izboljšala svoj DESI indeks. Z oceno 52,8 se je znašla nad EU povprečjem, ki za leto 2021 znaša 50,7. Slovenija se je uvsrtila na 13. mesto med državami članicami EU.

Slika 3: Uvrstitev Slovenije glede na DESI 2021 


Na 9. mesto med državami EU se je Slovenija uvrstila na področju “povezljivosti”. Imamo namreč zelo dobro pokritost s fiksnim visoko zmogljivim omrežjem. 

Pri človeškem kapitalu smo tik nad EU povprečjem in se uvrščamo na 13. med članicami EU. Oceno smo v tem segmentu v Sloveniji rahlo izboljšali napram letu 2020. Človeški kapital je ena od prednosti Slovenije - z velikim številom diplomantov iz naravoslovja in tehnologije ter zagonskimi podjetji za IKT presegamo povprečje EU. 

Najvišje, na 8. mesto, se je Slovenija uvrstila na področju vključevanja digitalne tehnologije (z oceno 42,3, za 4,7 točke nad EU povprečjem). Pri vseh kazalnikih je ocenjena enako ali višje od povprečja EU, razen pri podjetjih, ki uporabljajo elektronsko izmenjavo informacij. Mala in srednja podjetja z vsaj osnovno ravnjo digitalne intenzivnosti dosegajo 68 % v primerjavi s 60 % na ravni EU. 33 % podjetij v Sloveniji uporablja umetno inteligenco v primerjavi s 25 % na ravni EU, skoraj dvakrat več od povprečja EU pa so v Sloveniji v uporabi e-računi (uporablja jih 58 % podjetij). 

Najslabšo uvrstitev glede na druge EU države je Slovenija dosegla na področju digitalnih javnih storitev. Zasedamo 15. mesto z oceno 68,0 in smo točno na EU povprečju. Nabolj izstopa indikator uporabe e-uprave, ki jo v Sloveniji uporablja 77 % uporabnikov interneta. Ocena Slovenije pri digitalnih javnih storitvah za podjetja je 78 v primerjavi z 84 za EU.


Poročilo DESI za Slovenijo 2020 TUKAJ

Poročilo DESI za Slovenijo 2021 TUKAJ

Več o DESI 2021 za Slovenijo na spletni strani Vlade RS TUKAJ.   

Fotogalerija