Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Glas gospodarstva: Potrebujemo demo center za pametne tovarne

Darja Kocbek  v  posebni novembrski izdaji revije Glas gospodarstva - digitalizacija: "Kakovost izdelkov/storitev in trdna umeščenost v dobaviteljskih verigah sta stalno  na konkurenčnem prepihu, ažurno prilagajanje trendom digitalizacije je priložnost za  ohranitev takšnega položaja."

  • "Nekatera slovenska podjetja imajo vrhunske aplikacije v najzahtevnejših domenah (vesolje, medicina, jedrska tehnika), ki jih je mogoče z ustreznimi napori prenesti v druge domene.
  • V preizkusnem demonstracijskem okolju je mogoče pridobiti potrebne kompetence, preizkušati tehnologije na različnih domenah in v različnih obsegih.
  • V digitalizaciji še vedno zaostajamo za povprečno oceno EU, vendar vidno napredujemo pri integraciji digitalne tehnologije v podjetja in ponudbi digitalnih javnih storitev."

"Velika podjetja v Sloveniji relativno dobro sledijo digitalnemu prehodu in so v koraku z EU. Predvsem to velja za podjetja, ki so deli mednarodnih korporacij. Srednja podjetja zaostajajo za velikimi, v malih in mikro podjetjih pa se z digitalizacijo bolj spogledujejo. Obstajajo izjeme, predvsem tam, kjer imajo vodilni kompetence in zavedanje za nujnost uvajanja novih tehnologij in procesov industrije 4.0, nam je pojasnil dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice elektronske in elektroindustrije in direktor Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav na GZS. Za mala in srednja podjetja je bilo napisanih veliko digitalnih strategij, vendar je realizacija počasna. Na splošno ni izvedbenih načrtov, ki bi natančneje opredelili prednostne korake, obsežnost korakov, primernost tehnologij v skladu s poslovnimi cilji, kakovostne ponudnike storitev na tem področju ter, ne nazadnje, možne finančne podpore. Pri tem je pomembno tudi, na kateri stopnji digitalne zrelosti se nahajajo posamezna podjetja, kako trdno so vpeta v verige vrednosti oziroma kako jih glede tega obravnavajo njihovi kupci."

Vabljeni k branju celotnega članka TUKAJ. 

 

Fotogalerija