Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Glas gospodarstva: Digitalizacija = pomemben sopotnik za dvig produktivnosti in konkurenčnosti

Dr. Polona Domadenik Muren v posebni novembrski izdaji revije Glas gospodarstva - digitalizacija: "Pandemija je   pokazala na  potrebnost  digitalnih  tehnologij.  Njihov vpliv na  gospodarstvo in  družbo se povečuje."


"Ko podjetja digitalizirajo procese, bodisi so to procesi v proizvodnih ali storitvenih panogah, je opravljen zgolj prvi del na poti do višje produktivnosti, kajti brez nadgradnje v smeri novih tehnologij, ki jih podpirajo inovacije, izboljšanega sodelovanja med deležniki v ustrezno oblikovanem inovacijskem ekosistemu in ustrezno usposobljenih zaposlenih bo učinek na produktivnost majhen."

"Vpliv digitalizacije na produktivnost in s tem na dobavne verige bo večji, če bo na podlagi digitalizacije prišlo do razvoja in uporabe ostalih digitalnih tehnologij, ki bodo neposredno vplivale na končni proizvod ali storitev."

"Digitalna transformacija podjetij in družbe, ki temelji na spremembi poslovnih modelov v smeri uporabe digitalnih tehnologij, je šele na začetku, vendar najuspešnejši že žanjejo pomembne uspehe. Pandemija je pokazala na potrebnost digitalnih tehnologij, njihov vpliv na gospodarstvo in družbo se povečuje z oblikovanjem platformskih ekosistemov, ki temeljijo na infrastrukturi, mreži uporabnikov in podatkih, ki povečujejo učinkovitost povezav med posameznimi deležniki ekosistema. Nacionalne digitalne strategije so sedaj pripravljene, vendar so preozke, saj poudarjajo zgolj digitizacijo, ki temelji na pretvorbi analognih informacij v digitalne bite, in digitalizacijo, ki digitizacijo uporabi kot izhodišče za izboljšanje poslovnih procesov (OECD, 2020). Digitalne tehnologije so neposredno povezane z novimi tehnologijami, so pospeševalec inovacij in gonilo gospodarske rasti, prav tako pomembno prispevajo k nacionalni konkurenčnosti."

Vabljeni k branju celotnega članka TUKAJ.

Fotogalerija