Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Nova davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Slovenija je v juliju 2021 sprejela Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50)  in s tem povezano se na davčnem področju uvaja nova olajšavo po 55c členu in sicer olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2S (url 172/2021 velja od 01.01.2022)  uvaja novo davčno olajšavo za vse pravne osebe, medtem ko morajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost počakati, da bo ta olajšava sprejete v predlogu ZDOH-2AB.

Višina olajšave za vlaganje v digitalni in zeleni prehod znaša 40 odstotkov, in sicer do višine davčne osnove. Vlaganja v digitalni in zeleni prehod sodijo vlaganja v računalništvo v oblaku (cloud), umetno inteligenco (AI), velepodatke, okoljsko prijazne tehnologije, čistejši in cenejši javni iz zasebni transport, razogljičenje energetskega sektorja in  v energetsko učinkovitost stavb.

Olajšava ne bo mogoče uveljavljati za del investiranja, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo sredstva naravo nepovratnih sredstev.

Fotogalerija