Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


PROGRAM ZA DIGITALNO SLOVENIJO 2022 - 2025

Upravni odbor ZIT je na politične stranke, novo vlado, Službo za digitalno preobrazbo ter na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovili svojo vizijo za Digitalno Slovenijo do leta 2025.

V Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) smo kot zagovorniki digitalizacije in predstavniki podjetij informacijske in telekomunikacijske panoge na politične in odločevalske akterje v Republiki Sloveniji naslovili PROGRAM ZA DIGITALNO SLOVENIJO 2022-2025. 

Slovenija je po indeksu digitalnega gospodarstva in družbe DESI (Digital Economy and Society Index 2020) v povprečju EU, ko bi zaradi svoje razvitosti, izvozne usmerjenosti in željene dolgoročne uspešnosti kot družbe znanja morala biti v ospredju.

EU usmeritve in cilji so navedeni v EU digitalnem kompasu na 4 ključnih področjih, tem ciljem mora slediti tudi Slovenija, tako s strateškimi dokumenti kot z akcijskimi načrti ter s finančnimi viri.

 

Poročilo o produktivnosti UMAR podaja odlična izhodišča in primerjave ter kaže pot do uspešne Slovenije in blaginje državljanov, pri čemer digitalno preobrazbo izpostavlja kot ključno.

 

Zato je v prihodnje potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo.

ZIT-ov program temelji na petih ključnih točkah:

1. Slovenija mora pristati med 5 najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) do leta 2030.

2. Povečati moramo digitalizacijo gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih.

3. Vlagati bo potrebno v razvoj in podporo digitalnega poslovnega okolja.

4. Nujna je digitalizacija storitev javne uprave za državljane in gospodarstvo.

5. Pospešiti moramo razvoj IKT panoge in digitalne ekonomije.

 

V prilogi dokumenta se nahaja spisek petih ključnih kratkoročnih projektov in ukrepov, ki se jim je potrebno posvetiti takoj, med drugim eZdravje ter Načrt za okrevanje in odpornost.


Vabljeni k branju programa TUKAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija