Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Poslan dopis na MJU - Problematika cenovne politike IT storitev

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije smo na Ministrstvo za javno upravo poslali dopis v zvezi s problematiko cen IT storitev, tako glede višine cen kot glede revalorizacije v času visoke inflacije in rasti stroškov, ki je zaradi rasti plač v IT sektorju še posebej visoka. Stanje že zavira razvoj in rast IT panoge.

IKT panoga, ki je ključen izvajalec digitalizacije gospodarstva in javnega sektorja, je ključna panoga za dvig produktivnosti organizacij in konkurenčnosti gospodarstva in s tem uspešnega razvoja Slovenija in dviga blaginje njenih prebivalcev.

Prepričani smo, da je v interesu naročnikov javnega sektorja, izvajalcev IT panoge ter Slovenije kot celote zagotavljanje visokega nivoja kvalitete IT storitev, posledično kvalitetnih in zanesljivih rešitev, ki bodo v zadovoljstvo uporabnikov in državljanov Republike Slovenije. Digitalizacija je ključna za dvig produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, zato potrebujemo močno IT panogo.

Trenutna in napovedana inflacija v kombinaciji s pogodbenim določilom o fiksnih cenah v bodoče resno ogroža izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V teh razmerah IT podjetja enostavno ne bodo sposobna obdržati obstoječih strokovnjakov, zaposlovanje novih in njihovo uvajanje v specifike javne uprave pa že sedaj skoraj ni več mogoče.

Zato smo predlagali:

- da Ministrstvo za javno upravo v svojih že sklenjenih pogodbah na IT področju omogočijo prilagajanje cen na osnovi novo nastalih razmer in na osnovi tolmačenja, ki ga je izdalo ministrstvo,

- da Ministrstvo spodbudi ostala ministrstva k prilagajanju cen na svojih pogodbah,

 - da ministrstva novo nastale razmere, opisne zgoraj, upoštevajo pri načrtovanju sredstev pri novih javnih naročilih, vključno z revalorizacijo glede na uradno objavljeno stopnjo inflacije (SURS) in v nove pogodbe vključijo ustrezne člene.

 

Več o dopisu tukaj>>

Fotogalerija