Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


DIGITALNA PREOBRAZBA = PODNEBNO UKREPANJE: 8 idej za pospešitev dvojne tranzicije

PUBLIKACIJA DIGITALEUROPE: Evropa mora v prihodnje okrepiti svoja prizadevanja za trajnostno digitalizacijo – na primer povečati povezljivost, olajšati dostop do podatkov in povečati financiranje raziskav in razvoja. Evropska podjetja, ki pospešujejo digitalni in zeleni prehod, lahko z digitalizacijo prihranijo do 20% potencialnih emisij ogljika in se hitreje izvijejo iz kriz.

 

Evropa si je zastavila ambiciozen cilj: zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Če želimo doseči ta cilj, moramo državljani, vlade in podjetja razmišljati digitalno.

Da bi dosegli cilje Pariškega sporazuma in Evropskega zelenega dogovora ter omejili globalno segrevanje na raven pod 2 °C, je potrebno znatno zmanjšati emisije CO2 in drugih toplogrednih plinov. DIGITALEUROPE se že leta zavzema, da Evropa pospeši digitalno preobrazbo svojih energetsko najbolj intenzivnih sektorjev. Trajnostna digitalizacija je tako eden od ključnih elementov njihovega delovanja. Tako imenovana „dvojna tranzicija“ - digitalna in zelena, mora ostati ena od prioritet Evrope in celotnega sveta. 

Dvojna tranzicija bo oblikovala Evropo in njeno prihodnost, zato skuša DIGITALEUROPE v svoji publikaciji "Digital action = Climate action" ozavestiti javnost o kritični vlogi digitalnih tehnologij pri zelenem prehodu, pri čemer se osredotoča zlasti na obravnavanje podnebnih ukrepov.

V prvem delu publikacija ugotavlja trenutne ovire in predstavlja priporočila, kako pospešiti potreben premik na področju dvojne tranzicije. Priporoča tudi osem ukrepov za pospešitev te tranzicije. 

V drugem delu DIGITALEUROPE predstavlja 22 študij primerov članov organizacije, ki ponazarjajo, kako lahko digitalizacija zmanjša emisije v petih najbolj okoljsko obremenjujočih sektorjih Evrope (v gradbeništvu, proizvodnji, energetiki, prometu in kmetijstvu).

8 idej za pospešitev dvojne tranzicije:

  1. Določiti ambiciozne kazalnike uspešnosti za merjenje napredka Evrope pri pospeševanju dvojne tranzicije.
  2. Spodbujati deljenje podatkov in informacij za izboljšanje njihove uporabe.
  3. Graditi na boljši povezanosti in modernejši infrastrukturi.
  4. Razviti mednarodne standarde za merjenje digitalne preobrazbe in ogljičnega odtisa.
  5. Povečati dostop do financiranja za raziskave in razvoj ter izdatke za inovacije na področju zelenih tehnologij.
  6. Vzpodbuditi željo pri državljanih za pridobivanje zelenih tehnoloških veščin.
  7. Okrepiti povezavo med digitalnimi in zelenimi politikami.
  8. Ustvariti sektorsko specifične akcijske načrte za olajšanje prevzema digitalnih tehnologij v energetsko najbolj intenzivnih sektorjih v Evropi.

Celotno poročilo je dostopno >> TUKAJ

Fotogalerija