Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Sekcija za IT infrastrukturo in podatkovne centre in Sekcije ja za podatkovno znanost in umetno inteligenco

V mesecu decembru načrtujemo organizirati ustanovni sestanek Sekcije za IT infrastrukturo in podatkovne centre in Sekcije ja za podatkovno znanost in umetno inteligenco. 

Sekcija za IT infrastrukturo in podatkovne centre -  se bo ukvarjala s problematiko in priložnostmi s področja IT infrastrukture in podatkovnih centrov in bo namenjena članom, ki se ukvarjajo z navedeno tematiko.

Vse zainteresirane člane vabimo, da se nam najkasneje, do  2. 12. 2022, javite, če bi se želeli udeležiti ustanovnega sestanka.
Interes sporočite na zit@gzs.si 
Člani se bodo v delovanje sekcije lahko vključili tudi kasneje.

Sekcije ja za podatkovno znanost in umetno inteligenco - poslanstvo sekcije je spodbujanje razvoja in uvajanja produktov, rešitev in storitev na področju podatkovne znanosti in umetne inteligence. Cilj je podpreti potrebe članov in se odzvati na ključne trende v industriji in pričakovano regulativo, kar bo močno vplivalo na IKT sektor, vključevanje v proces nastajanja pobud in regulative ter pravočasno prilagajanje panoge na spremembe. Sekcija bo povezovala tudi obstoječe projekte in pobude združenja, kot so IKTHM Horizontala AI, HPC & Big Data, AI4SI, Gaia-x hub Slovenia in podatkovne prostore.

Vse zainteresirane člane vabimo, da se nam najkasneje, do 9. 12. 2022, javijte, če bi se želeli udeležiti ustanovnega sestanka. 
Interes sporočite na zit@gzs.si 
Člani se bodo v delovanje sekcije sicer lahko vključili tudi kasneje.

Fotogalerija