Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Evropska strategija za podatke

Podatkovni prostori ponujajo številne priložnosti. Cilj EU je, da postane vodilna družba, temelječa na podatkih. Evropska komisija je Evropsko strategijo za podatke objavila v začetku leta 2020. Cilj strategije je, da EU postane vodilna družba, temelječa na podatkih.

Ustvarjanje enotnega trga za podatke bo omogočilo prost pretok podatkov znotraj EU, kjer bo še poseben poudarek na pretoku in uporabi podatkov med sektorji v korist podjetij, prebivalcev, raziskovalcev in javnih uprav. Implementacija strategije skozi zakonodajne in tehnične ukrepe pa bo opolnomočila ljudi, podjetja in organizacije za sprejemanje boljših odločitev na podlagi analize podatkov, ki bi morali biti na voljo vsem pod določenimi pogoji.

 Ključni zakonodajni ukrepi s tega področja so Akt o upravljanju podatkov, Akt o podatkih, Akt o umetni inteligenci, Akt o digitalnih trgih in Akt o digitalnih storitvah. Ta zakonodajni okvir postavlja jasna pravila za upravljanje s podatki, deljenje podatkov, reguliranje uporabe umetne inteligence ter upravljanje digitalnih trgov in storitev. Podpora podatkovni ekonomiji je eden ključnih ciljev Evropske strategije za podatke, kar je razvidno tudi iz sredstev, ki so temu namenjena v finančni perspektivi 2021-2027.

Več tukaj >>

Fotogalerija