Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


ZIT podelili nagrade najboljšim mladim slovenskim tekmovalcem računalništva in informatike

Danes je na Gospodarski zbornici Slovenije potekala zaključna podelitev nagrad najboljšim ACM tekmovalcem in tekmovalkam računalništva in informatike v Sloveniji in najboljšim mentorjem. Dogodek je organiziralo Združenje za informatiko in telekomunikacije v sodelovanju z ACM Slovenija, IKT horizontalno mrežo in DIH Slovenija.


Po oceni Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS naj bi slovensko gospodarstvo vsako leto potrebovalo pet tisoč dodatnih strokovnjakov za informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Ker je tovrstno izobraževanje v osnovno in srednješolskem izobraževanju pomanjkljivo, je naše gospodarstvo na svetovnih trgih manj konkurenčno, delovna mesta z visoko dodano vrednostjo uporabe digitalne tehnologije pa se selijo v druge države.

 Uvajanja obveznega predmeta s področja računalništva in informatike v osnovne in srednje šole je temelj za dolgoročno reševanje kadrovske problematike. Na tem področju ZIT delujemo že nekaj let. Sodelovali so v skupini RINOS, vsako leto v ZIT pripravljajo analize s področja kadrovske problematike, podpirajo tekmovanja ter sodelujejo s ključnimi deležniki.

 »Obvezni predmet bi bistveno pripomogel k osvajanju digitalnih kompetenc, ki so in bodo potrebne za praktično vsa delovna mesta. In pri zanimanju in usposobljenosti za študij na tem področju – za rast števila IKT strokovnjakov, ki jih nujno potrebujemo. Prepričani smo tudi, da bi tudi bistveno pripomogel k dvigu zanimanja med dekleti in s tem povečanju deleža žensk v teh poklicih, kjer jih je zdaj le 17%,« meni Nenad Šutanovac, direktor ZIT.

 Pomembnosti tega se močno zavedajo tudi v drugih državah EU, o tem so razpravljali tudi v okviru organizacije DigitalEurope. Po analizi Eurydice je Slovenija žal že zdaj na repu EU držav kar se tiče uvajanja obveznega predmeta. »Res lahko samo upamo, da bo v končni različici strategije sledila podpora uvajanju obveznega predmeta tako v osnovne kot srednje šole, kar smo sami tudi predlagali. Tovrstna tekmovanja so bolj dopolnilo in ne morejo nadomestiti predmeta, meni Šutanovac.

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije so ponosni, da so del različnih zgodb, ki pospešujejo izziv pomanjkanja IKT kadrov in tako delno pripomorejo k povečanju zanimanja za IKT panogo.  Zato so se odločili, da bodo vrednost tovrstnega tekmovanja poudarili s slavnostnim dogodkom, kjer so podelili nagrade najboljšim ACM tekmovalcem v različnih kategorijah tekmovanj in njihovim mentorjem. Gre za tekmovanja, ki pomembno prispevajo k dvigu zanimanja učencev in dijakov za računalništvo in posledično za višje vpise na študijske programe računalništva in informatike v Sloveniji.

 Direktor ZIT-a, Nenad Šutanovac je prepričan, da bodo s takimi dogodki aktivnosti ACM Slovenija še bolj zaživele, da bo zanimanje za tekmovanja dodatno naraslo in da bo sodelovanje tudi dodatna motivacija za mentorje, ki so pri takih tekmovanjih ključni.

 »V DIH Slovenije, kot soorganizatorji tega dogodka se zavedamo pomena digitalnih kompetenc, katerih pridobivanje se prične že v najzgodnejši dobi, torej v osnovnih in srednjih šolah. Tekmovanja, kot jih organizira ACM, omogočajo poglabljanje znanj in širijo zavedanje o pomenu znanj, ki so na trgu dela nujno potrebna,« je povedala Katja Mohar Bastar, direktorica DIH Slovenija.

 

Andrej Brodnik in Igor Zorko

Igor Zorko, predsednika upravnega odbora ZIT in podpredsednika GZS je poudaril pomembnost današnjega dogodka, saj z njim gospodarstvo podpira bodoče IT znanstvenike, programerje in računalničarje v Sloveniji. Z organizacijo tega dogodka želimo širiti glas o pomenu računalništva in informatike (RIN), saj ACM tekmovanja pomembno prispevajo k širjenju slovenskega ekosistema bodočih sodelavcev in sodelavk na področju informatike in računalništva. Igor Zorko je poudaril, da se vsi učimo in da morajo podjetja in šolski sistem to dojeti. Vsesplošna pismenost na področju računalništva in informatike je za družbo pomembna. V imenu GZS in ZIT-a se je tudi zahvalil vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem za ves trud in sodelovanje. Na koncu se je zahvalil tudi  Andreju Brodniku, ki vlaga ogromno časa in energije v razvoj računalništva in informatike ter mu podelil nagrado ZIT-ov partner leta za večjo digitalno ambicijo, ki jo podeljuje Združenje za informatiko in telekomunikacije za promocijo RIN med mladimi v Sloveniji. Na spletni strani Planetu mladih digitalnih zvezd – planetu prihodnosti! bo združenje še naprej podpirali podobna tekmovanja po vsej Sloveniji.

Predsednik komisije ACM Slovenija Andrej Brodnik je v pozdravnem nagovoru dodal, da se gospodarstvo s podporo mladih tekmovalcev in tekmovalk ter organizacijo te prireditve obnaša družbeno odgovorno. Gospodarstvo s tem daje priznanje ACM Slovenija za njihovo dosedanje in nadaljnje delo na področju računalništva In informatike. Vsi dogodki, ki jih organizira ACM so brezplačni za vse udeležence. Člani programskega sveta ACM, ki vsako leto pripravijo preko 500 nalog, vse delo opravijo brezplačno. Tekmovanja tudi ne bi bilo možno izvesti brez podpore Univerze v Mariboru, Ljubljane in na Primorskem, ki so ponudile prostore za izvedbo ACM tekmovanj. ACM Slovenija je tako zelo vesel sodelovanja z gospodarstvom, ki je prepoznalo potencial in podprlo današnjo prireditev s podelitvijo nagrad najboljšim ACM tekmovalcem in tekmovalkam ter njihovim mentorjem, brez katerih izvedba takšnih tekmovanj sploh ne bi bila mogoča.

Dr. Ljupčo Todorovski, predsednik ACM Slovenija je podelitev najboljšim ACM spremljal z velikim veseljem. Kot profesor računalništva ga veseli, ker vidi veliko število tekmovalcev in tekmovalk, ki so se udeležili teh tekmovanj. Kot znanstvenika s področja RIN ga veseli da vidi veliko bodočih znanstvenikov in znanstvenic. Kot predsednika ACM Slovenija pa ga veseli, da v njih gospodarstvo vidi bodoče sodelavce in sodelavke, ki bodo postali inovatorji in razvijalci.  

Na Združenju za informatiko in telekomunikacije pri GZS se zavedajo, da znanja iz računalništva in informatike omogočajo pozitivne spremembe v svetu  in so potrebna za vstop v nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev, zato tudi zahvala vsem podpornikom dogodka: A1, CREAplus, Huawei, Pasadena, S&T Iskratel, SETCCE, Telekom Slovenije, Špica International, ZZI, Žejn in Xlab.

Izjave podpornikov: Zakaj smo se odločili podpreti ta dogodek?

 

Nagrade, ki so bile podeljene:

Komisijo za nagrade mentorjem so sestavljali:
dr. Irena Nančovska Šerbec, predsednica komisije za izbor Naj mentor Tekmovanja ACM Slovenija
mag. Matija Lokar, predsednik programskega sveta tekmovanja ACM Pišek
Špela Cerar, predsednica programskega sveta tekmovanja ACM Bober
Nagrada NAJ MENTOR - Tekmovanja ACM Slovenija so dobili:

Primož Umek, OŠ Orehek, Kranj
Aleš Drinovec, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Ljubljana
Marina Trost, Gimnazija Vič, Ljubljana

OPIS:

ACM tekmovanji Bober in Pišek sta ključni za popularizacijo osnovnošolskega in srednješolskega računalništva in informatike v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Mentorji, ki navdušujejo učence in dijake nad računalništvom in informatiko, si resnično zaslužijo nagrade za svoje prizadevanje.

Komisija za podeljevanje nagrad mentorjem je imela zahtevno nalogo, saj so imeli na razpolago le podatke, ki prikazujejo število tekmovalcev na mentorja in njihovo uspešnost. Vendar pa te številke predstavljajo le del zgodbe in ne zajemajo v celoti prizadevanja mentorjev za popularizacijo računalništva in informatike ter njihovega poglobljenega pedagoškega dela v razredu, še posebej ne z najbolj ranljivimi skupinami učencev. Kljub temu smo se odločili, da bomo za dodelitev nagrad mentorjem za tekoče šolsko leto upoštevali kriterija popularizacije računalništva in informatike ter uspešnosti mentoriranja na tekmovanjih Bober in Pišek.

Pri tekmovanju Bober, ki je tekmovanje iz računalniškega mišljenja, smo pri kriteriju popularizacije upoštevali ne samo število vseh tekmovalcev, ampak tudi vključenost različno starih učencev v tekmovanje. Pri kriteriju uspešnosti mentoriranja smo upoštevali število tekmovalcev, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, ter število nagrajenih tekmovalcev na državnem tekmovanju.

Pri tekmovanju Pišek, ki je tekmovanje iz programiranja z delčki, smo kriterija prilagodili specifiki tega tekmovanja. Tekmovanje Pišek se letos zadnjič izvaja le na šolski ravni, zato smo pri kriteriju popularizacije računalništva in informatike upoštevali število tekmovalcev v tekmovalnih kategorijah za osnovno oziroma srednjo šolo. Pri kriteriju uspešnosti mentoriranja pa smo upoštevali število tekmovalcev, ki so dobili vse točke v izbrani kategoriji, s poudarkom na uspešnosti tekmovalcev v naprednih kategorijah za vsako starostno skupino.


Tekmovalci Bober, RTK in UPM

Nagrada Bober:

Nagrajenci Posebne nagrade za najboljšega tekmovalca Tekmovanja ACM Slovenija – Bober so:

 Anže Markovič, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 1. letnik, 1. mesto
Jaša Verovnik, Gimnazija Vič, Ljubljana, 2. letnik, 1.mesto
Peter Potnik, Šolski center Celje, Gimnazija Lava, 2. letnik, 1. mesto
Val Bajc, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje. 3 letnik, 1. mesto
Lenart Dolinar, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, 4. letnik, 1. mesto
Jernej Tehovnik, OŠ Dobrova, Ljubljana, 6 razred, 1. mesto
Lovro Arh, OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, 7. razred, 1. mesto
Žan Mesarič,  OŠ Beltinci, 8. razred, 1. mesto
Primož Markovič, OŠ Milana Šušteršiča, Ljubljana, 9. razred , 1 mesto

Opis:

Tekmovanje Bober je tekmovanje v računalniškem mišljenju, ki pod okriljem mednarodne iniciative Bebras poteka v 62 državah po celem svetu. V Sloveniji na tekmovanju Bober sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole do konca srednje šole. Tekmovanje je sestavljeno iz različnih nalog, ki preko zgodb predstavijo raznolike računalniške probleme. Programski svet tekmovanja se vsako leto potrudi iz nabora nalog, ki ga pripravijo na mednarodni delavnici, izbrati najbolj zanimive naloge, za katere želijo, da bi tekmovalcem predstavljale izziv in jih motivirale za nadaljnje učenje računalništva.

V šolskem letu 2022/2023 je na šolskem tekmovanju Bober sodelovalo 30.315 tekmovalcev, državnega tekmovanja pa se je udeležilo 153 najboljših tekmovalcev iz 6. do 9. razreda osnovne šole in 81 najboljših tekmovalcev iz srednjih šol. Po tekmovanju so osnovnošolci odnesli domov 85 zlatih priznanj in srednješolci 39 zlatih priznanj. Posebno nagrado pa so prejeli najboljši po posameznih kategorijah. Vsi so bili povabljeni na slavnostno podelitev.

 Nagrada RTK:

Nagrajenci Posebne nagrade za najboljšega tekmovalca Tekmovanja ACM Slovenija - RTK so:

Tristan Zore, Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehnična gimnazija, RTK, 1. skupina
Rok Perko, Vegova , Ljubljana, RTK, 2. skupina
Jakob Žorž, Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana (ZRI), RTK, 3. skupina
Žan Gomboc, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, RTK, izdelava spletnih aplikacij

OPIS:

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek je predvsem na algoritemskem razmišljanju oziroma načrtovanju algoritmov in podatkovnih struktur, v manjši meri pa tudi na njihovi implementaciji v kakšnem konkretnem programskem jeziku. Tekmovanje poteka v več težavnostnih skupinah, tako da lahko na njem najdejo sebi primerne izzive tako začetniki kot najboljši tekmovalci, ki bodo kasneje nadaljevali svojo pot na mednarodnih računalnikih tekmovanjih. Kot ločena kategorija je tekmovanje v izdelavi spletnih aplikacij.

V šolskem letu 2022/2023 je na šolskem tekmovanju sodelovalo 251 dijakov in dijakinj in na državnem 129 dijakov in dijakinj. Med njimi je bilo nagrajenih 23 dijakov in dijakinj, ki so bili povabljeni na podelitev. Najboljši po posameznih kategorijah so prejeli še posebno nagrado.

Nagrada UPM:

Nagrajenci Posebne nagrade za najboljšega tekmovalca Tekmovanja ACM Slovenija - UPM so:

Job Petrovčič, Univerza v Ljubljani, UPM, ekipa, prvak
Benjamin Bajd, Univerza v Ljubljani, UMP, ekipa, prvak
Domen Hočevar, Univerza v Ljubljani, UPM, ekipa, prvak

Univerzitetni programerski maraton (UPM) je slovensko ekipno tekmovanje v programiranju. Namenjeno je tričlanskim študentskim ekipam, dobrodošel pa je vsakdo, tako da nemalokrat tudi srednješolske ekipe krojijo sam vrh rezultatov. V okviru tekmovanja se izbira prvake univerz in ekipe, ki bodo imele priložnost zastopati svoje univerze na srednjeevropskem nivoju tekmovanja International Collegiate Programming Contest (ICPC), ki velja za najprestižnejše univerzitetno tekmovanje na področju računalništva in informatike na svetu. Tekmovanje ima strog kriterij tipa vse ali nič, kjer je posamezna naloga rešena pravilno in dovolj učinkovito ali pa rešitev ni priznana že ob najmanjši napaki. Naloge so vsebinsko podobne tistim, ki jih največja računalniška podjetja uporabljajo na intervjujih za izbor najboljših kandidatov. Vključujejo razmislek o učinkovitem algoritmu oz. podatkovni strukturi, ki ji mora slediti natančna implementacija razvite rešitve. Reševanje na enem računalniku pa doda še novo dimenzijo ekipnega dela in tudi zabave.

V letu 2022 je na tekmovanju sodelovalo 23 ekip s 63 člani posameznih ekip. Na finale tekmovanja se je uvrstilo 11 ekip s 33 tekmovalci. Na slavnostno podelitev nagrad so bili povabljeni člani prvih treh ekip in člani ekip prvakov Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem. Posebno nagrado so dobili člani prvakov tekmovanja UPM.

Fotogalerija

Fotogalerija