Združenje za promet je prepoznaven in prodoren zastopnik interesov svojih članov.

V vseh letih delovanja združenja krepimo naš ugled in zagotavljamo dolgoročno uspešno izpolnjevanje pričakovanj naših članov. Čeprav združenje ni poslovna družba, si prizadevamo uspešno poslovati v zahtevnih konkurenčnih razmerah med različnimi sorodnimi asociacijami na trgu. 

Poslovna vizija Združenja za promet je dolgoročno zagotavljanje boljših pogojev poslovanja naših članov, podjetij v panogi transporta in logistike. Z nenehnimi spremembami in izboljšanjem delovanja združenja želimo doseči odličnost na vseh temeljnih področjih dela Združenja za promet.

Konstruktivno in obsežno delo članov v izvršilnih organih različnih sekcij in članov upravnega odbora združenja ter zaposlenih na združenju in podpornih službah Gospodarske zbornice Slovenija temelji na identifikaciji problemov v panogi, ki so osnova za strateške načrte in usmeritve za doseganje ciljev in izpolnjevanje pričakovanj članstva. Vsi zastavljeni cilji temeljijo na soglasno sprejetih programih dela posameznih sekcij, v katere se vključujejo člani Združenja za promet. Strateško smo začrtali pospešeno delovanje in lobiranje za odpravo številnih administrativnih ovir in reševanje nakopičenih problemov na širokem področju logističnih storitev, vseh vrstah transporta, prevoza potnikov in tehničnih pregledov, ki zavirajo razvoj podjetij v panogi transporta in logistike.