Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Dovolilnice za mednarodni prevoz stvari


   

  • Dovolilnica je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu zunaj Republike Slovenije, na ceste v Republiki Sloveniji in vožnja po njih, oziroma vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico, in vožnja po njih;
    

  • Dovolilnica CEMT je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki ali prevoznice (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno čez ozemlje ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.

   Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.

   Delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT opravlja izdajatelj licenc na podlagi podeljenega javnega pooblastila v upravnem postopku. Delivec upošteva pri delitvi dovolilnic pogoje, merila in postopke, določene z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) in podzakonskimi predpisi, sprejetimi za njegovo izvajanje.

   Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
   • ima licenco oziroma dovoljenje Skupnosti, ki mu dovoljuje mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu,
   • je pri delivcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev dovolilnic.

  Navodila za uporabo večstranskega kontingenta dovolilnic CEMT.Publikacija je izdana s strani Mednarodnega prometnega foruma (ITF) pripravljena v sodelovanju z Mednarodno zvezo za cestni promet (IRU).


  Kdo in kdaj potrebuje dovolilnico za prevoz blaga, članek v reviji Glas gospodarstva, november 2020
  Načrt dovolilnic za mednarodni prevoz blaga za leto 2021, članek v reviji Glas gospodarstva, december 2020

   


   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/