Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Postopek pridobitve Potrdila o poreklu blaga 

in potrditve drugih listin 

 

Potrdilo o poreklu

Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin) izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na oddelku Javne listine  v Ljubljani in na dvanajstih regionalnih zbornicah. 

Pred prvo uporabo pošljite izpolnjeno Garantno izjavo  (velja eno leto oz. do spremembe podatkov).

 

Obvezne priloge pri izdajo potrdila so:

·         izvozna faktura ter

·         ustrezna dokazila o poreklu (izjava proizvajalca ali dobavitelja - Izjava nepreferencialno poreklo,  Declaration non-preferential origin, tuje potrdilo o poreklu).    

 

Potrdilo pridobite preko aplikacije na www.essCert.com.

E-povabilo za dokončanje registracije bo prejel glavni uporabnik, ki ga boste navedli na garantni izjavi.

 

Možnosti izdaje potrdila:

·         Izpolnite e-vlogo ter po odobritvi s strani zbornice natisnite vsebino in podpis na prej kupljen obrazec. V programu izberite prednastavljeno možnost Natisne izvoznik.

·         Vsebino vam lahko natisnemo na zbornici: izpolnite e-vlogo ter označite Natisne zbornica.

 

 

Potrditev drugih dokumentov

 

Preko spletne aplikacije essCert  lahko oddate v potrditev tudi druge dokumente (npr. izvozne fakture, pogodbe, cenike, vabila):
- kot priloga pri Potrdilu o poreklu blaga
- kot samostojna storitev.

Zahtevana oprema in časovni okvir

Zahtevana oprema za uporabo aplikacije essCert:
·        Internet, predlagamo uporabo brskalnika Chrome in
·        Barvni tiskalnik. 

Časovni okvir
E-vloge bodo rešene v najkrajšem možnem času. 
Reševale se bodo v času uradnih ur posamezne zbornice. Po predhodnem dogovoru je možna potrditev tudi izven tega časovnega okvira.