Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Postopek pridobitve ATA zvezkaPostopek pridobitve ATA zvezka je enostaven. Običajno lahko ATA zvezek pridobite v nekaj  dneh, vendar v posebnih primerih, odvisno od organizacijske oblike imetnika, vrste in vrednosti blaga in države uvoza ter števila strank pred vami, postopek traja tudi več dni ali pa izdaja ATA zvezka sploh ni možna. Zato vam priporočamo, da pričnete s postopkom pridobivanja ATA zvezka teden dni pred predvidenim izvozom.

Oddajte e-vlogo na http://eatazvezki.gzs.si/ in ATA zvezek dobite po pošti.

Posebnosti v državah
Nekaj koristnih napotkov za ravnanje z ATA zvezki
 

Cena  ATA zvezka

Strošek pridobitve ATA zvezka je sestavljen iz treh delov. Plačate lahko skupaj z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, Ljubljana: NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic 00 1200:

  • obrazec: cena je odvisna od števila držav začasnega uvoza in tranzitnih držav ter posebnosti v posameznih državah. Npr.  cena obrazca (komplet brez tranzitnih listov) za eno državo npr. Srbijo ali BIH je 75 €,  cena obrazca (komplet s tranzitnimi listi) za Črno goro (tranzit čez BIH) je 107,50 €. Cena obrazca in plačilni pogoji so v Ceniku;
  • zavarovalna premija: znaša 0,37 %  od skupne vrednosti blaga, vendar najmanj 10 € in največ 800 €. Gre za zavarovanje plačila uvoznih dajatev tretji državi in ne za zavarovanje blaga! 
  • poštni stroški: 3,5 €. Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo. V primeru, da boste ATA zvezek osebno prevzeli na zbornici, ki bo ATA zvezek izdala, ni tega stroška.
e-Postopek pridobitve ATA zvezka

 

Aplikacija za pridobitev ATA zvezka je dostopna na strani: http://eatazvezki.gzs.si/Celoten postopek pridobitve ATA zvezka poteka v naslednjih korakih.

 

Postopek pridobitve ATA zvezka na star način - ta način postopno ukinjamo


Celoten postopek lahko uredite 
preko elektronske in navadne pošte.
Na e-naslov kontaktne osebe, v vam najbližji gospodarski zbornici, pošljite:

  1. Vlogo in izjavo za izdajo ATA zvezka.  
  2. Excel predlogo za izpolnjevanje in tiskanje ATA zvezka:
    Tu vpisano vsebino bomo natisnili na ATA zvezek, zato pišite v ustreznem jeziku držav, za katere je zvezek namenjen. 
    Podatke vpišite le v list  platnica, razen vozilo vpišite v 2. list. Ostale celice so povezane s platnico in se samodejno izpolnijo. Obliko polj ne spreminjajte, saj so nastavljena za tiskanje na obrazec ATA zvezek.  
  3. Dokazilo o plačilu obrazca, zavarovalne premije in stroškov pošiljanja.

Nujno preberite in preverite posebnosti v uvozni državi: