Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Preverjanje izdanih potrdil 

 

Spletna stran za preverjanje izdanih potrdil o poreklu omogoča gospodarskim zbornicam, carinskim organom, uvoznikom, bankam in drugim deležnikom preverjanje pristnosti in veljavnosti potrdil o poreklu, ki jih izdajajo mednarodno akreditirane zbornice. 
Verodostojnost potrdil, izdanih s strani Gospodarske zbornice Slovenije, je možno preveriti na spletni strani Mednarodne trgovinske zbornice (ICC): https://certificates.iccwbo.org, z ročnim vpisom podatkov iz izdanega potrdila ali s skeniranjem QR kode na potrdilu s kamero ali z mobilnim telefonom.

 

 

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

http://nerdcp.gov.si/javni/