Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Izkoristite finančne ugodnosti trgovinskih sporazumov

Genesis - nova storitev GZS na področju preferencialnega porekla blaga 

VSTOP V PLATFORMO GENESIS >>>


Gospodarska zbornica Slovenija je članica Mednarodne trgovinske zbornice, ter v okviru te pooblaščena za certificiranje izjav o preferencialnem poreklu blaga z znakom kakovosti ICC - Origin statement certified

Preferencialno poreklo blaga omogoča nižjo ali ničelno carinsko stopnjo pri uvozu blaga.  Pridobi se, če blago izpolnjuje predpisane pogoje določene v trgovinskem sporazumu med dvema državama ali skupino držav in če lahko izvoznik to dokaže. Če izdelek ne izpolnjuje pogojev za pridobitev preferencialne obravnave iz trgovinskega sporazuma, se bodo pri uvozu uporabljale običajne carinske dajatve (MFN).

GZS s 1. junijem letošnjega leta vstopa tudi na področje preferencialnega porekla blaga. Preferencialno pomeni prednostno, ugodnostno. Omogoča finančne ugodnosti: nižje carinske dajatve ali uvoz blaga brez plačila carine. To pomeni, da če dosežete preferencialno obravnavo, bo vaše blago vstopilo v državo uvoza z nižjo carinsko stopnjo ali pa celo brez plačila carine. V praksi to pomeni, da lahko vaše blago vstopi na tretji trg po 40 % višji ali nižji ceni. To je kar pomembna razlika in ima velik vpliv na uspeh vašega izdelka v tej državi.

Preferencialno poreklo je obsežno in zahtevno področje. Deluje na podlagi trgovinskih sporazumov med državami ali skupinami držav. EU ima sklenjene sporazume z več kot 70 državami. V vsakem sporazumu je obsežen del glede porekla. Za vsako državo velja drugačen način dokazovanja porekla. Poleg tega so sporazumi obsežni in se stalno spreminjajo, kriteriji za določitev preferencialnega porekla pa so zahtevni. Zato ni čudno, da imajo podjetja težave s tem oziroma sploh ne vedo, da obstaja možnost pridobitve znižane carinske stopnje.  Zato smo z Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC) razvili novo storitev, ki bo pomagala podjetjem izkoriščati ugodnosti dogovorjene v trgovinskih sporazumih. 

Z novo storitvijo Genesis bomo na GZS pomagali podjetjem dosegati finančne ugodnosti na tretjih trgih.
Večina sporazumov določa, da morajo podjetja določiti poreklo in napisati ustrezno izjavo sama. Podjetja težko obvladajo to področje, ker je obsežno in se stalno spreminja. Na GZS bomo v postopku certificiranja preferencialnega porekla preverili več dejavnikov – od pravilne uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo do tega, ali obstaja sporazum s to državo, ali nudi ugodnosti za določeno blago ter kakšni so pogoji za pridobitev preferencialnega porekla in kako se pravilno dokaže. Certificirana izjava bo tudi informacija za carino v državi uvoza, da je bilo poreklo pregledano s strani mednarodno akreditirane inštitucije in bo zato večje zaupanje v pravilno določitev porekla. Vse informacije v zvezi s poreklom blaga, preferencialnem in nepreferencialnem, boste torej po novem dobili na GZS.

Pravila za dosego preferencialnega porekla 

A.  izdelek v celoti pridobljen v eni državi
B. izdelek izdelan več državah
- pravilo dodane vrednosti
- sprememba tarifne številke
- posebni proizvodni postopki

Dodatno je treba upoštevati še naslednje dejavnike: minimalni postopki - zadostna obdelava ali predelava, toleranca, kumulacija, neposredni prevoz.

Dokazila o poreklu   

So navedena v posameznem sporazumu. Običajno so:
- Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED
- izjava izvoznika -   13 različnih izjav > GENESIS 
- vedenje uvoznika

Postopek  


Gospodarska zbornica Slovenije svetuje, preveri in certificira izjave o poreklu.
Storitev je izvedljiva digitalno. Izvoznik odda vlogo preko spletne platforme.
Certificiranje je možno samo, v kolikor blago izpolnjuje pogoje za pridobitev preferencialne obravnave.
Storitev se računa, tudi v kolikor je certificiranje zavrnjeno zaradi neizpolnjevanja pogoja za preferencialno obravnavo.  
Cena storitve je 24,40 EUR in  navedena v Ceniku . 

Koliko časa traja postopek?

Odvisno od zahtevnosti, so vloge rešene v enem do 5 delovnih dni.

Obvezne priloge 

Odvisno od pogoja za pridobitev porekla za določeno blago, ki je določeno v sporazumu za posamezno ciljno destinacijo.

Kontakt

Boštjan Perger, 01 5898 309, bostjan.perger@gzs.si
Eva Žontar, 01 5898 119, eva.zontar@gzs.si


 

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

http://nerdcp.gov.si/javni/