Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Nerazdeljene kritične dovolilnice


  Pravilnik o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT
  Uradni list RS 67/2007 z dne 27. 7. 2007

  VIII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH KRITIČNIH DOVOLILNIC

  20. člen

  (1) Delivec ugotovi kvoto nerazdeljenih kritičnih dovolilnic, ki jih ima na razpolago za delilno obdobje. Razpoložljivo kvoto razdeli na število tednov do nove redne delitve, pri tem pa odšteje dva tedna. Zapisniško določi število dovolilnic, ki jih bo delil v vsakem tednu. Po opravljeni delitvi za tekoči teden nerazdeljene dovolilnice prenese v naslednji teden.

  (2) Delitev kritičnih dovolilnic se izvaja enkrat tedensko na osnovi vlog, ki so prispele v prejšnjem tednu. Pri tem se upošteva kvota dovolilnic, ki je na razpolago za razdelitev v tem tednu, in vloge prevoznikov, ki so prispele najmanj dan pred izvajanjem delitve. Kot dan izvajanja delitve se šteje dan, ko delivec izvaja izračun delitve.

  (3) Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo samo prevoznikom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
      – imajo vrsto dovolilnice določeno v letnem načrtu dodelitve
      – so že prejeli predujem dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja in
      – imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic, ki so jih prejeli v tekočem obdobju in 100%, ki so jih prejeli v vseh preteklih obdobjih. Kot vrnjene dovolilnice se štejejo dovolilnice, ki jih prevoznik fizično vrne najmanj dan pred izvajanjem izračuna dodelitve kritičnih dovolilnic.

  (4) Delivec ugotovi razpoložljivo tedensko kvoto in jo razdeli glede na merila med prevoznike, ki izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega odstavka in pri tem upošteva naslednje uteži za posamezna merila:

  Kriterij Utež
  Število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem mesecu 0.50
  Skupno število motornih vozil 0.20
  Kvaliteta voznega parka 0.30

  (5) Delivec mora pri izvajanju izračuna upoštevati, da lahko prevoznik prejme maksimalno dve dovolilnici na vozilo.

  (6) Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delivec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom na koncu pa prevozniki z najmanjšim koeficientom. Minimalni pogoj, ki ga mora delivec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.


  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/