Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  CEMT dovolilnice


  CEMT dovolilnica je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT. CEMT = Evropska konferenca ministrov za promet (ECMT - European Conference of Ministers of Transport), organizacija ustanovljena leta 1953. V sistemu kvote dovolilnic CEMT za mednarodni prevoz stvari sodelujejo države članice, katerih seznam je vsako leto naveden na CEMT dovolilnici.


  Čakalne liste 2021


  Delivec na podlagi vlog prevoznikov za pridobitev dovolilnic CEMT v času, od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2020, vodi po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev za leto 2017, ki je urejen glede na pogoje in merila, določena v Zakonu o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Ur.l. RS, št. 6/16 ) in Pravilniku o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07).

  Za vsako vrsto CEMT dovolilnice je seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu seznama prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili največji skupni koeficent oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim skupnim koeficientom.

  Več o pravilih in merilih preberite v XI.poglavju Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07) - XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC

  Čakalne liste (seznami prosilcev so objavljene v *.pdf formatu):

   

  Točkovanje CEMT 2020


  Delivec v skladu z 32.členom Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l.RS, št. 67/2007) objavlja sezname točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in voženj za tretje države. 

   

   


   

  Čakalne liste 2020

  Točkovanje CEMT 2019

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/