Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  CEMT


  CEMT dovolilnica je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT.

  CEMT = Evropska konferenca ministrov za promet (ECMT - European Conference of Ministers of Transport), organizacija ustanovljena leta 1953. V sistemu kvote dovolilnic CEMT za mednarodni prevoz stvari sodelujejo države članice, katerih seznam je vsako leto naveden na CEMT dovolilnici.  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/