Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  VLOGE ZA PRIDOBITEV LICENCE IN DRUGIH LISTIN V ZVEZI Z LICENCAMI

   

  POZOR!!! Spremenjeni pogoji glede upravljavca prevozov >>>

  PRIDOBITEV NOVE LICENCE 

   

  Dodatni pogoj za upravljavce prevozov, ki so izpit opravili v drugi državi

  Izjave, seznam zaposlenih

  Dokazilo o dobrem ugledu 


  Dokazilo o dobrem ugledu pridobite od Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence IN iz prekrškovne evidence za: 1.  podjetje, 2. zakonite zastopnike podjetja (direktor in drugi) in za 3. upravljavca prevozov
  - Potrdila iz kazenske evidence lahko pridobi izdajatelj licenc na podlagi vaših pooblastil (spodaj).
  - Potrdila iz prekrškovne evidence morate pridobiti sami! 

  Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih

  Ne spreglejte, da morate od FURS pridobiti dokazilo o plačanih dajatvah in drugih denarnih nedavčnih obveznostih IN dokazilo o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge (dokazila so lahko izdana na enem potrdilu). Za pridobitev potrdila lahko pooblastite izdajatelja licenc:

  Prijava vozila ali voznika

  Odjava vozila ali voznika

  Ostale spremembe 


  OBNOVA LICENCE


  Po poteku petih let je potrebno licenco za opravljanje prevozov obnoviti. Vlogo za obnovo licence mora prevoznik vložiti najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence.