Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  VLOGE ZA PRIDOBITEV LICENCE IN DRUGIH LISTIN V ZVEZI Z LICENCAMI

  NE SPREGLEJTE:  od 21. maja 2022 je za opravljanje mednarodnih prevozov blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone in je manjša od 3,5 tone, potrebna licenca! Več...  Spodaj izberite vlogo, ki jo potrebujete - v word ali pdf obliki. 
  Na posamezni vlogi so navedene tudi obvezne priloge.


  PRIDOBITEV NOVE LICENCE 

   

  Dodatni pogoj za upravljavce prevozov, ki so izpit opravili v drugi državi

  Izjave, seznam zaposlenih

  Dokazilo o dobrem ugledu 


  Ne spreglejte, da morate od Ministrstva za pravosodje pridobiti izpiske iz kazenske evidence IN iz prekrškovne evidence (dokazila o dobrem ugledu), za podjetje, zakonite zastopnike in za upravljavca prevozov. 
  Priporočamo vam, da dokazila o dobrem ugledu s strani Ministrstva za pravosodje pridobite sami. 
  Lahko pa za pridobitev potrdil pooblastite izdajatelja licenc. Potrdila na podlagi pooblastil izdajatelj licenc prejme v roku 20 dni. V tem času izdaja licenc ni možna. 

  Dokazilo o plačanih davkih in prispevkih

  Ne spreglejte, da morate od FURS pridobiti dokazilo o plačanih dajatvah in drugih denarnih nedavčnih obveznostih IN dokazilo o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge (dokazila so lahko izdana na enem potrdilu). Za pridobitev potrdila lahko pooblastite izdajatelja licenc:

  Prijava vozila ali voznika

  Odjava vozila ali voznika

  Ostale spremembe 

  OBNOVA LICENCE


  Po poteku petih let je potrebno licenco za opravljanje prevozov obnoviti. Vlogo za obnovo licence mora prevoznik vložiti najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence.