Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  VLOGE ZA PRIDOBITEV LICENCE IN DRUGIH LISTIN V ZVEZI Z LICENCAMI

  NE SPREGLEJTE:  od 21. maja 2022 je za opravljanje mednarodnih prevozov blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone in je manjša od 3,5 tone, potrebna licenca! Več...  Spodaj izberite vlogo, ki jo potrebujete - v word ali pdf obliki. 
  Na posamezni vlogi so navedene tudi obvezne priloge.


  PRIDOBITEV NOVE LICENCE 

  Izjave, seznam zaposlenih

  Pooblastila

  Potrdila na podlagi pooblastil izdajatelj licenc prejme v roku 20 dni. V tem času izdaja licenc ni možna. Če želite licenco prej, vam predlagamo, da navedena potrdila pridobite sami.
  Ne spreglejte, da morate od Ministrstva za pravosodje pridobiti izpiske iz kazenske IN iz prekrškovne evidence.
  Ne spreglejte, da morate od FURS pridobiti dokazilo o plačanih dajatvah in drugih denarnih nedavčnih obveznostih IN dokazilo o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne oddaje vloge (dokazila so lahko izdana na enem potrdilu).

  Prijava vozila ali voznika

  Odjava vozila ali voznika

  Ostale spremembe 

  OBNOVA LICENCE

  Ne spreglejte! 
  Po poteku petih let je potrebno licenco za opravljanje prevozov obnoviti. Vlogo za obnovo licence mora prevoznik vložiti najmanj dva meseca pred potekom veljavnosti licence.