Zapri

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: O nevarnih snoveh in krožnem gospodarstvu

Arhiv: Okoljski dan gospodarstva: O nevarnih snoveh in krožnem gospodarstvu

Prek 100 strokovnjakov s področja varstva okolja je na Okoljskem dnevu gospodarstva 1. junija 2017 razpravljalo o nevarnih snoveh v okolju, njihovih virih, bodisi naravnih ali antropogenih, spremljanju v okolju ter vplivih na podzemne vode in tla. Predstavljen je bil tudi SRIP - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo. Vabimo vas k ogledu videa in gradiv s konference. https://www.youtube.com/watch?v=flMCaAaZzWk

Arhiv: SRIP – krožno gospodarstvo: vabljeni k sodelovanju!

SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo predstavlja inovacijski grozd, ki pomeni strukturo sicer neodvisnih deležnikov (malih, srednjih in velikih podjetij, inovativnih novoustanovljenih podjetij, raziskovalnih in drugih organizacij za razširjanje raziskav in znanja) ter sodelovanje z državo v namen podpori inovativne dejavnosti na prehodu v krožno gospodarstvo. Znotraj SRIP je oblikovanih pet vertikalnih stebrov/verig vrednosti: a) trajnostna energija, b) biomasa in alternativne surovine, c) sekundarne surovine, d) funkcionalni materiali in e) procesi in tehnologije in dve horizontalni mreži (IKT podpora in krožni poslovni modeli). Vabimo vas k sodelovanju in povezovanju znotraj SRIP – Krožno gospodarstvo.

Arhiv: 25. obletnica okoljskega znaka EU Ecolabel

Obeležena bo z dogodkom, ki bo potekal 31. maja v Bruslju v okviru zelenega tedna, največje konference na temo varstva okolja v EU. Prijave organizatorji še sprejemajo, za tiste, ki jih dogodek zanima, a ne morejo v Bruselj, pa bo na voljo tudi spletni prenos. Spregovorili bodo o uspešnih primerih iz prakse in osvetlili pomen sheme pri razvoju poslovanja in ustvarjanju zelenih delovnih mest. Vabljeni k ogledu! https://www.eugreenweek.eu/

Arhiv: ZeJN po novem – poudarjen vidik krožnega gospodarstva

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več predmetov naročanja kot doslej. Predlog nove uredbe je zasnovan tako, da je zeleno javno naročanje še vedno obvezno, uredba pa ne določa več konkretnih obveznih okoljskih zahtev, temveč cilje, ki jih mora doseči naročnik.

Arhiv: Promocija okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko mesečnika okoljskE-novice promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si ).

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 1. junij: Okoljski dan gospodarstva »PO SLEDEH NEVARNIH SNOVI« - Brez kotizacije. https://okoljskidan.gzs.si/ Več dogodkov GZS >>>

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • vzorci procesnih vod in drugih odpadnih vod; • nov postopek razsoljevanja vode; • ohlajevalna barva za strehe; • razgradnja organskih, komunalnih odpadkov.

Arhiv: Natečaj: NOVO GOSPODARSTVO PLASTIKE

Vabljeni inovatorji k sodelovanju na natečaju z nagradnim skladom vrednim $2000.000,00 za prehod v krožno gospodarstvo na področju plastične embalaže. V okviru natečaja »NOVO GOSPODARSTVO PLASTIKE« iščejo inovacije, ki bi ponudile rešitve za odpadno plastično embalažo manjše velikosti, ki jo je težko zbirati in predelati in za odpadno večslojno plastično embalažo, ki jo je trenutno praktično nemogoče reciklirati. Mednarodni natečaj vabi k sodelovanju znanstvenike, oblikovalce, podjetnike, akademike in druge inovatorje, ki imajo zamisli, kako zadržati plastiko v krožnem gospodarstvu in preprečiti njeno pronicanje v širše okolje.

Arhiv: Svetovanje na področju čiščenja odpadnih voda

Arhiv: Svetovanje na področju čiščenja odpadnih voda

Glavna dejavnost JP CČN Domžale – Kamnik je čiščenje komunalne in industrijske odpadne vode na območju šestih občin in obdelava tekočih odpadkov iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vsako leto organiziramo vrsto izobraževanj, strokovnih seminarjev in delavnic, izvajamo svetovanje, opravljamo fizikalne in kemijske analize in skupaj z zunanjimi institucijami sodelujemo pri različnih raziskovalnih projektih na področju čiščenja odpadnih voda. (Promocijska vsebina.) http://www.ccn-domzale.si/

Arhiv: Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda

Namen javnega poziva, ki ja je objavil Eko sklad je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih. Skupna višina sredstev znaša 300.000,00 EUR, pri čemer podjetje lahko pridobi do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV. Prijave sprejemajo do preklica razpisa.