Varstvo okolja

Arhiv: Atlas okolja: podatki o IED napravah in Seveso obratih

Arhiv: Atlas okolja: podatki o IED napravah in Seveso obratih

Atlas okolja (sloj Okolje) ponuja javnosti dostopne informacije o IED napravah in Seveso obratih s podatki o upravljavcu, lokaciji (naslov in GK koordinate), vrsti dejavnosti po Uredbi IED in povezavo na okoljevarstveno dovoljenje oziroma statusu Seveso obrata (obrat večjega ali manjšega tveganja za okolje).

Arhiv: Gradiva z delavnice »Shema EMAS v Sloveniji«

Delavnica, ki je 14. septembra 2017 potekala na GZS, je bila namenjena razpravi o shemi EMAS, pridobivanju izkušenj in mnenj deležnikov. Predstavljen je bil sistem EMAS in njegove koristi, primeri dobrih praks slovenskih in tujih EMAS organizacij, s predstavitvijo svojih izkušenj in doseženih učinkov skozi EMAS. Potekala je v okviru mednarodnega projekta LIFE B.R.A.V.E.R. in projektne naloge »Shema EMAS v Sloveniji«. Prisostvovalo je preko 70 udeležencev.

Arhiv: Prenovitev Zakona o varstvu okolja: poziv k dodatnim razpravam

V javni obravnavi osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja, ki se je zaključila 11. septembra, je sodelovala tudi GZS. V svojih pripombah je opozorila na prepletenost zakona z drugo zakonodajo, še zlasti Gradbenim zakonom (v parlamentarnem postopku je nov GZ) in predlagala Ministrstvu za okolje in prostor, da se razprava o zakonu podaljša in da se izvedejo dodatne razprave o posameznih, za gospodarstvo ključnih, vsebinskih sklopih: • definicije naprav in obratov in večjih sprememb v obratovanju naprav/obratov ter postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj ter vključevanja javnosti, v povezavi s postopki pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja, • izhodiščno poročilo, sanacija onesnaženega okolja in skrbni okoljski pregled in • razširjena odgovornost proizvajalca. GZS je izrazila pričakovanje, da bo MOP na podlagi teh razprav pripravilo novo različico zakona in ga ponovno posredovalo v javno razpravo. www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=EA16341A9E27FE3BC12581250040E529&db=pre_zak&mandat=VII

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 14. september: delavnica: Shema EMAS v Sloveniji • 27. september: konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=1873 https://daninovativnosti.gzs.si/vsebina/O-konferenci Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • pametna omrežja; • baterije in fotovoltaični paneli; • gradbeni materiali in proizvodi; • sistemi za obdelavo odpadnih voda; • biološka gnojila na bazi mikoriz.

Arhiv: Vabilo k prijavi na B2B srečanja v okviru IFIB 2017, italijanskega foruma o industrijskih biotehnologijah in bio-ekonomiji, Rim, 5. in 6. oktober 2017

Sedmi italijanski forum o industrijskih biotehnologijah in bio-ekonomiji je letos posvečen krepitvi mreže partnerstev na področju bio-ekonomije v evropsko sredozemskem območju. Okrogle mize bodo posvečene krožnemu gospodarstvu, energiji iz bio-rafinerij, biološkim naravoslovnim znanostim, razvoju politik na področju biotehnologij in bio-ekonomiji ter industriji, ki se razvija na tem področju. Predvidena delavnica na forumu bo namenjena tudi skupnim pilotnim napravam iz EU projekta »European Smart Pilots«. Oba dneva bosta namenjena tudi za srečanja B2B, ki jih organizira organizacija BIC Lazio, ki je član EEN. Na B2B srečanja se lahko prijavite na spletni strani

Arhiv: Poslovne priložnosti za ponudnike okoljsko prijaznejših izdelkov in izvajalce storitev

Eko sklad je objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (objava na strani 2070).

Arhiv: Poslovne priložnosti za izvajalce energetske prenove stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo dopolnitev dveh povabil posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega in ožjega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019. Dodaten rok za oddajo vlog je 20. 9. 2017.

Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP in MzI

Vabimo vas, da predloge in pripombe, ki jih boste naslovili na pristojno ministrstvo, posredujete tudi na Službo za varstvo okolja, na janja.leban@gzs.si

Arhiv: Dan inovativnosti – konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva: 27. september 2017

Arhiv: Dan inovativnosti – konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva: 27. september 2017

Na Dnevu inovativnosti 2017 bodo predstavljene dejanske priložnosti in možnosti, ki jih ponuja krožno gospodarstvo - od odpadkov do različnih materialov in tehnologij za različne namene (napredni materiali, alternativni surovinski viri, napredne proizvodne tehnologije, nanotehnologije in biotehnologije) in še več. Pod okriljem projekta MOVECO bo potekala konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco