Zapri

                                                      

                    

 

                    

 

               

 

 

Podaljšanje veljavnosti Certifikata zaupanja vreden upravnik za leto 2022


Državni zbor RS je dne 22.2.2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, s katerim je med drugim podaljšal rok za oddajo letnih poročil in obračunov davka od dohodka pravnih oseb, in sicer za en mesec, tj. do 30. aprila 2022. 

Glede na to na Zbornici za poslovanje z nepremičninami podaljšujemo veljavnost certifikatov Zaupanja vreden upravnik, ki so bili izdani za leto 2021, in sicer ravno tako za obdobje enega meseca. Certifikati za leto 2021 tako veljajo do 30.6.2022