Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami


Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Uradni list RS, št. 7/2023, z dne 20.01.2023

Kolektivna pogodba za dejavnosti poslovanja z nepremičninami
Uradni list RS, št.( 67/16)

Razširjena veljavnost celotne kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Uradni list RS, št. (38/17)Od 31.12.2016 ne velja več: 

 

- Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.,
Sekcija za storitve je kot stranka kolektivne pogodbe na delodajalski strani le to odpovedala, Uradni list RS, št. 27/2017