Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Izobraževanje: Kodeks, Splošni pogoji poslovanja, Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami


Izobraževanje sta organizirala GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Združenje družb za nepremičninsko posredovanje.
 

Za ogled video reportaže GZS TV KLIKNITE TU.
 

 

 

 

 Predavatelji:

  • Branko Potočnik (Predsednik ZDNP)
  • Marko Djinović (Pravna služba GZS)
  • Robert Geisler (Pravna služba GZS)

Programski termin:
08.30 – 09:00Registracija udeležencev (jutranja kava)
09:00 – 09:05Pozdravni nagovor Predsednika ZDNP
09:05 – 09:45 Predstavitev novega Kodeksa (Marko Djinović in Robert Geisler, Pravna služba GZS)
09:45 – 10:30Splošni pogoji poslovanja (Robert Geisler, Pravna služba GZS)
10:30 – 11:15Pogodba o posredovanju (Branko Potočnik, Predsednik ZDNP)
11:15 – 12:00Odprta debata z udeleženci o predstavljenih temah
 

Udeleženci izobraževanja so prejeli:
-Kodeks
-Vzorčno Pogodbo o posredovanju
-Vzorčne Splošne pogoje poslovanja


O predavani vsebini:

Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami
Sprejet 30. avgusta 2011, velja za vse pravne in fizične osebe v Republiki Sloveniji, ki v skladu z veljavnimi predpisi, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko, opravljajo storitve v prometu z nepremičninami, razen če je v pogodbi z naročiteljem izrecno dogovorjeno, da je uporaba tega Kodeksa izključena in to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi in moralnimi načeli. Ta Kodeks velja tako za nepremičninske družbe kot tudi za nepremičninske posrednike in za druge udeležence v prometu z nepremičninami.

Kodeks je odlična, strokovno pripravljena podlaga za dvig nivoja storitev nepremičninskega posredovanja, kar se bo odrazilo v povečanju zaupanja javnosti v strokovnost družb za nepremičninsko posredovanje in nepremičninskih posrednikov.

Avtorji podrobneje obravnavajo izbrane rešitve kodeksa (novosti), ki se nanašajo na posamezna, za prakso pomembna vprašanja:

-vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo – minimalni standard posredovanja v prometu z nepremičninami;
-plačilo za posredovanje na podlagi vzpostavljenega stika v luči obvladovanja poslovnih rizikov;
-primeri dobrih poslovnih običajev pri opravljanju storitev posredovanja;
-možne rešitve glede povračila dokumentiranih stroškov za opravljanje storitev posredovanja;
-ustanovitev Komisije za presojo kršitev Kodeksa;
-mirno reševanje sporov z uporabo alternativnih oblik kot sta zlasti mediacija in arbitraža.

Vzorčni Splošni pogoji poslovanja in vzorčna Pogodba o posredovanju
Avtorji so prav tako predstavili drug izjemen dosežek strokovne delovne skupine v sodelovanju s Pravno službo GZS pri novih vzorčnih splošnih pogojih poslovanja in pogodbe o posredovanju, ter njuno zaželeno implementacijo, kot obliko mehkega prava, v poslovno prakso, s katero se stremi k dvigu nepremičninskih družb na višjo raven, ter višji standard varnosti in preglednosti poslovanja v skladu z vsemi spremembami predpisov in kompleksnimi zakonskimi obveznostmi nepremičninskih družb ter z visokim nivojem varnosti poslovanja tako za nepremičninske družbe, kakor tudi za naročitelje in tretje osebe kot stranke nepremičninskih družb.

V zadnjem delu seminarja so avtorji skozi praktične primere in razpravo udeležencem posredovali odgovore na aktualna vprašanja pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami v luči novega kodeksa in vzorčnih splošnih pogojev poslovanja ter pogodbe o posredovanju.

Poleg ZDNP so pri pripravi Kodeksa, SPP in PP sodelovali tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Zveza potrošnikov Slovenije, Urad informacijske pooblaščenke in Pravna služba GZS.

Vabilo Kodeks, SPP, PP


Pripeti dokumenti

Avtor: ZPN