Predstavitvena delavnica GURS: Register nepremičnim, zbirka vrednotenja nepremičnin in evidenca trga nepremičnin


 Četrtek 1. 3. 2012, ob 9.00, 

lokacija: GZS, 1. ND, dvorana A (povečali smo šte vilo sedeže na dogodku), Dimičeva 13, 1000 Ljubljana,

 

Na GURS in GZS ugotavljamo, da je poznavanje javnih nepremičninskih evidenc v širši javnosti dokaj slabo. Razlog temu vidimo predvsem v tem, da veliko uporabnikov ne posveti dovolj časa poglobljenemu branju vrsto metodoloških pojasnil, ki se nahajajo na spletni strani GURS, ter s tem v povezavi vsebinskega razumevanja nepremičninskih podatkov. Tako se uporabniki evidenc tudi ne zavedajo vseh prednosti in koristi, ki jih prinašajo družbam za njihovo uspešnejše poslovanje. S tem namenom smo pripravili predstavitveno delavnico na kateri vas bomo podrobneje seznanili z delom GURS in aktualnimi registrom nepremičnin in ostalimi podatkovnimi zbirkami.


Delovni program:
- Register nepremičnin: viri podatkov, vzdrževanje podatkov, kvaliteta podatkov, posplošena tržna vrednost nepremičnin 
- Zbirka vrednotenja nepremičnin: modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, način oblikovanja in umerjanja modelov vrednotenja, indeksiranje vrednosti 
- Evidenca trga nepremičnin: viri podatkov, vzdrževanje podatkov, kvaliteta podatkov, poročila o trgu nepremičnin.


Predavatelj:
mag. Dušan Mitrović, direktor Urada za množično vrednotenje nepremičnin, GURS (http://www.gu.gov.si/si/gu_vstopnastran/naloge_in_cilji/ )

Organizatorji:
GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
GZS Zbornica za poslovanje z nepremičninami
GZS Združenje za inženiring