Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Konstitutivni kickoff sestanek konzorcija TISP


V Milanu je potekal 19. 6. 2013 konstitutivni kickoff sestanek konzorcija TISP. Na sestanku smo predstavniki 25 organizacij iz 12 držav opredelili izvedbeni delovni načrt projekta na treh vsebinskih področjih: komunikacijsko strategijo/način komuniciranja udeležencev projekta, vsebino in kraje/datume delovnih srečanj ter nastajanje tki. »smart book« kot končnega rezultata projekta. TISP projekt je priložnost tudi za slovensko založniško knjigotrško panogo, da pri svojem delu uporabi izkušnje in dobre prakse evropske (ne ameriške!) knjižne in IKT verige.