Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

TISP EU projekt


KAJ?

TISP projekt(Technology and Innovation for Smart Publishing) je evropski projekt v okviru CIP 2007-2013 (Competitiveness and Innovation Programme) programa za inovacije in konkurenčnost, kot del 7. okvirnega programa za raziskovanje in tehnološki razvoj (7th Framework Programme for Research and Technological Development), ki je glavno orodje EU za financiranje raziskav v Evropi.

KDO?

Ker se zavedamo, kako pomembno je biti zraven, sodelovati pri projektu, pridobivati in posredovati znanje in informacije, smo storili vse potrebno, da nas sprejmejo v družbo 25 organizacij, ki bodo sodelovale v konzorciju. To je priložnost za vse nas.

5.10.2012 smo po vseh opravljenih formalnostih podpisali pismo o nameri o našem partnerstvu v konzorciju, kjer sodelujejoinstitucije, zveze, združenja iz 12 držav (BE, BG, DE, ES, HU, IT, LT, NL, PL, RO, UK, SLO), obe evropski krovni organizaciji, ki predstavljata založnike (FEP) in IKT industrijo (DigitalEurope), nekaj kulturnih in akademskih institucij (FGSR, HKU, IBBT, JGU-BSM) in organizatorji treh glavnih knjižnih sejmov (BCBF, LBF, FBF).

ZAKAJ?

Knjižno založništvo, tako kot preostala »kreativna industrija«,vse bolj in bolj vstopa v digitalno obdobje in vse več knjig je dostopnih tudi v e-obliki. Pojavljajo se različni novi e-produkti, e-storitve, e-aplikacije,… Spremembe se ne dogajajo le na področju tehnologije (tiskana knjiga:e-knjiga), ampak tudi na področju poslovnih modelov (nove kombinacije med produkti in storitvami, nove prodajne poti in tržne priložnosti, novi modeli upravljanja pravic, uporaba socialnih omrežij za promocijo branja,…). Pa še nekaj se spreminja: bralec, kupec, uporabnik, stranka, klient, partner. Spreminjajo se torej tehnologija, poslovni modeli in trg. Vse pa se vrti okoli najpomembnejše stvari, to je vsebine.

KAKO?

TISP konzorcij sestavljajo partnerji s področja založniške in IKT industrije in ima za cilj zapolniti vrzel, ki vlada med njima, vzpostaviti večje medsebojno sodelovanje, iskanje novih poslovnih modelov, ki bodo uporabni za založništvo v digitalni družbi. Posebna pozornost bo namenjena tehnološkim standardom in interoperatibilnosti (prenos in uporaba e-vsebin na različnih IKT napravah); e-prodaji, marketingu, merchandisingu in e-distribuciji; formatom in bralnim napravam; upravljanju z digitalnimi pravicami; spremembami v uporabnikovih navadah,… Skratka, tema projekta so poslovne inovacije. Najmanj 45 poslovnih praks bo kot rezultat projekta opisanih v tki. »Smart Book« objavljeni na webu kot orodje za benchmarking naših lastnih poslovnih modelov in inovacij.

KDAJ?

Po podpisu pogodbe o sodelovanju (konec leta) in ko bo znana natančna časovnica delovnega načrta, boste o projektu tekoče seznanjani in vabljeni k sodelovanju.


Avtor: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev