GZS-jeva zgodba v času


Letos praznujemo že 169-letnico svojega obstoja, ki se je začel z ustanovitvijo Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko v davnem letu 1851. Skozi vse obdobje našega delovanja ohranjamo tiste družbene vrednote, brez katerih si uspešnega gospodarstva in širše družbe ne moremo predstavljati: družbeno odgovornost, zanesljivost in zaupanje.

Tudi letos nadaljujemo s svojim poslanstvom, to je zastopanje interesov svojih članov hkrati pa se zavzemamo za ohranjanje in dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Tako bomo delovali tudi v prihodnje.