Članstvo v mednarodnih organizacijah

Gospodarska zbornica je članica: