Skupne naloge

Naloge in storitve oziroma produkti GZS, ki so namenjeni vsem članom GZS, se izvajajo v okviru skupnih nalog. Gre predvsem za strateške aktivnosti kot je sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter sodelovanje v ekonomsko socialnem dialogu.

Poslovne informacije, pomoč izvoznikom pri prodoru na tuje trge, pravni nasveti, svetovanje s področja varstva okolja in izobraževanje pa so storitve in produkti, ki jih GZS v sklopu skupnih nalog nudi podjetjem kot praktično pomoč in podporo njihovemu poslovanju.

Kontaktni podatki

Center za mednarodno poslovanje
Matej Rogelj, direktor
T: 01 58 98 159, 01 58 98 164
E: cemp@gzs.si

InfoCenter

Andrej Brvar, direktor
T: 01 58 98 461, 01 58 98 000
E: info@gzs.si

Pravna služba GZS

Barbara Gnilšak, direktorica
T: 01 58 98 184
E: pravnasluzba@gzs.si

Korporativno komuniciranje

Sebastjan Šik, direktor
T: 051 353 666
E: sebastjan.sik@gzs.si

Vodja za medijske vsebine
mag. Tajda Pelicon
T.: 01 5898 136
E: tajda.pelicon@gzs.si

Služba za marketing

Ariana Grobelnik, direktorica projektov
T: 01 5898 402
E: ariana.grobelnik@gzs.si

Tržne poti in promocija
Promocija in marketing
Petja Orehek Jerman
T: 01 58 98 480
E: petja.orehek@gzs.si

Najem dvoran in učilnic
E: rezervacije.dvoran@gzs.si

Strateški razvoj

Žiga Lampe, direktor
T: 01 58 98 424
E: ziga.lampe@gzs.si

Center za projektno povezovanje
mag. Grit Ackermann, direktorica
T: 01 58 98 418
E: grit.ackermann@gzs.si

Javna pooblastila in druge listine

mag. Eva Žontar, direktorica
T: 01 58 98 119
E: eva.zontar@gzs.si

Sprejemna pisarna
T: 01 58 98 282
E: licence@gzs.si