Skupne naloge


Naloge in storitve oziroma produkti GZS, ki so namenjeni vsem članom GZS, se izvajajo v okviru skupnih nalog. Gre predvsem za strateške aktivnosti kot je sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter sodelovanje v ekonomsko socialnem dialogu.

Poslovne informacije, pomoč izvoznikom pri prodoru na tuje trge, pravni nasveti, svetovanje s področja varstva okolja in izobraževanje pa so storitve in produkti, ki jih GZS v sklopu skupnih nalog nudi podjetjem kot praktično pomoč in podporo njihovemu poslovanju.

Kontaktni podatki

Center za mednarodno poslovanje
Matej Rogelj, direktor
T: 01 58 98 159

Kontakt:
GZS - Center za mednarodno poslovanje
T: 01 58 98 164
E: cemp@gzs.si

Izvršni direktorji

Mitja Gorenšček, izvršni direktor
T: 01 5898 485
E: mitja.gorenscek@gzs.si

Vesna Nahtigal, izvršna direktorica za industrijsko politiko
T: 01 5898 256
E: vesna.nahtigal@gzs.si

InfoCenter

Andrej Brvar, direktor
T: 01 58 98 461 

Kontakt:
GZS - InfoCenter
T: 01 58 98 000
E: info@gzs.si

Pravna služba GZS

mag. Marko Djinović, direktor

Kontakt:
T: 01 58 98 184
E: pravnasluzba@gzs.si

Služba za strateško komuniciranje in marketing

- Tržne poti in promocija
- Novinarsko središče

Odnosi s javnostmi
mag. Tajda Pelicon
T: 01 58 98 136
E: tajda.pelicon@gzs.si

Promocija in marketing
Petja Orehek
T: 01 58 98 480
E: petja.orehek@gzs.si

Najem dvoran in učilnic
Ana Lučka Pirnat
T: 01 58 98 444
E: ana.lucka.pirnat@gzs.si

Strateški razvoj

Žiga Lampe, direktor
T: 01 58 98 424
E: ziga.lampe@gzs.si

Projektna pisarna

mag. Grit Ackermann, direktorica

T: 01 58 98 418
E: grit.ackermann@gzs.si

Javna pooblastila in druge listine

mag. Eva Žontar, direktorica
T: 01 58 98 295
E: eva.zontar@gzs.si

Sprejemna pisarna
T: 01 58 98 295
F: 01 23 29 271