ČLANI UPRAVNEGA ODBORA GZS

po funkciji:

  • Boštjan Gorjup, predsednik GZS in direktor BSH HIŠNI APARATI d.o.o.
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
  • Cvetka Furlan, predsednica sveta delavcev GZS 

predsedniki upravnih odborov regionalnih zbornic / samostojnih regionalnih zbornic in združenj / zbornic dejavnosti:


mag. Tomaž Berginc, ETI, d.o.o.
Aleš Bizjak, Poclain Hydraulics d.o.o.
mag. Bogdan Božac, MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Andrej Božič, SDH, d.d.
Jože Colarič, KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Sara Čučnik, ebm-papst Slovenija d.o.o.
Rajko Djordjevič, VTV Studio, d.o.o.
Marko Drobnič, TALUM d.d. Kidričevo
Marjan Eberlinc, PLINOVODI d.o.o.
Julijan Fortunat, SALONIT ANHOVO, d.d.
dr. Roman Glaser, TOVARNA OLJA GEA d.d.
Viljenka Godina, EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o.
Andrej Gradišnik, SIJ METAL RAVNE d.o.o.
Denis Jahić, AquafilSLO d.o.o.
dr. Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.o.o.
Danijel Levičar, GEN-I, d.o.o.
mag. Branko Lotrič, B & B, d.o.o.
Miran Lovrič, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Ivan Majcen, STRATAGEA d.o.o.
dr. Zoran Marinšek, INEA d.o.o.
Janez Miš, MIŠ d.o.o.
Kristjan Mugerli, KOLEKTOR CPG d.o.o.
dr. Blaž Nardin, Gorenje, d.o.o.
Goran Petek, IZOTERM PLAMA d.o.o.
Janka Planinc, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
mag. Peter Polanič, Panvita d.d.
mag. Leopold Povše, RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.
Andrej Prebil, Sava Turizem d.d.
mag. Janez Rebec, PIVKA d.d.
mag. Andrej Rihter, POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Andrej Slapar, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o.
mag. Stanislava Zadravec, Caprirolo ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana
Vera Zevnik, DOMPLAN, d.d.
Igor Zorko, ZZI d.o.o.