ČLANI UPRAVNEGA ODBORA GZS

po funkciji:

  • Boštjan Gorjup, predsednik GZS in direktor BSH HIŠNI APARATI d.o.o.
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
  • Metka Penko-Natlačen, predsednica sveta delavcev GZS 
predsedniki upravnih odborov območnih zbornic / samostojnih regionalnih zbornic in združenj / zbornic dejavnosti:

mag. Tomaž Berginc, ETI d.d.
Alojz Burja, LIP BLED, d.o.o.
Jože Colarič, KRKA, d.d., Novo mesto
Maja Čibej, BETI d.d.
Marjan Čuk, ŽIČNICE JAVORNIK d.o.o. Črni Vrh
Rajko Djordjevič, VTV Studio d.o.o.
Marko Drobnič, TALUM d.d. Kidričevo
Marjan Eberlinc, PLINOVODI d.o.o.
Julijan Fortunat, SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
Cvetka Furlan, GZS
dr. Roman Glaser, Impol d.o.o.
Viljenka Godina, EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o.
Sara Čučnik, EBM - PAPST Slovenija d.o.o.
Boštjan Gorjup, BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje
Dušan Gradišar, GOZD Ljubljana d.d.
Mojca Kert, PETROL ENERGETIKA d.o.o.
Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.d.
mag. Branko Lotrič, B & B, d.o.o.
Miran Lovrič, Vodovod in kanalizacija Nova gorica d.d.
mag. Bojan Luskovec, ELEKTRO GORENJSKA, d.d
Ivan Majcen, STRATEGEA d.o.o.
Slavka  Marinič, Primat d.d.
dr. Zoran Marinšek, INEA d.o.o.
Stane Menard, Nova Kuverta d.o.o.
Anka Miklavič-Lipušček, MLEKARNA PLANIKA d.o.o. Kobarid
mag. Uroš Mikoš, IBE d.d.
Martin Novšak, GEN d.o.o.
Danijel Petrović, ILIRIJA, d.d.
Andrej Prebil, Hoteli Bernardin d.d.
mag. Franc Props, SPL d.d.
mag. Janez Rebec, PIVKA d.d.
Andrej Slapar, SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ
Štefan Sobočan, VARIS Lendava d.d.
Rok Svetek, ADRIA KOMBI d.o.o., Ljubljana
mag. Sonja Šmuc, GZS
Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o.
Bojan Švigelj, CZ-Z d.o.o.
dr. Blaž Nardin, Gorenje, d. d.
Vesna Čadež, Savatech d.o.o.
Stanislava Zadravec Caprirolo, ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana
Igor Zorko, ZZI d.o.o.
Branko Žiberna, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.