ČLANI UPRAVNEGA ODBORA GZS 2015

 

po funkciji:

  • Boštjan Gorjup, predsednik GZS in direktor BSH HIŠNI APARATI d.o.o.
  • mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS
  • Cvetka Furlan, predsednica sveta delavcev GZS 


predsedniki upravnih odborov območnih zbornic / samostojnih regionalnih zbornic in združenj / zbornic dejavnosti:

Stanislava Zadravec Caprirolo, ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana

mag. Tomaž Berginc, ETI d.d.

Alojz Burja, LIP BLED, d.o.o.

Jože Colarič, KRKA, d.d. Novo mesto

Maja Čibej, BETI d.d.

Marjan Čuk, ŽIČNICE JAVORNIK d.o.o.

Rajko Djordjevič, VTV d.o.o

Marko Drobnič, TALUM d.d. Kidričevo

Marjan Eberlinc, PLINOVODI d.o.o.

dr. Roman Glaser, IMPOL d.o.o.

Viljenka Godina, EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR d.o.o.

Mitja Gorenšček, MAHLE Letrika Bovec d.o.o.

Tadej Gosak, PALOMA d.d.

Dušan Gradišar, GOZD Ljubljana d.d.

Mojca Kert, PETROL ENERGETIKA d.o.o.

Miran Lovrič , Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.

Izidor Krivec, CELJSKE MESNINE d.d.

mag. Branko Lotrič, B&B d.o.o.

Ivan Majcen, STRATEGEA d.o.o.

dr. Zoran Marinšek, INEA d.o.o.

Anka Miklavič-Lipušček, MLEKARNA PLANIKA d.o.o.

mag. Uroš Mikoš, IBE d.d.

Slavka Marinič, Primat

Martin Novšak, GEN energija d.o.o.

Danijel Petrović, ILIRIJA, d.d.

mag. Bojan Luskovec, Elektro Gorenjska

Andrej Prebil, SAVA TURIZEM d.d.

mag. Franc Props, SPL d.d

mag. Janez Rebec, PIVKA d.d.

Andrej Slapar, SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ

Štefan Sobočan, VARIS Lendava d.d.

Rok Svetek, ADRIA KOMBI d.o.o., Ljubljana

Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o.

Bojan Švigelj, CZ-Z d.o.o.

dr. Blaža Nardin, PERSPEKTIVA d.o.o.

Julijan Fortunat, GORENJE, d.d.

Vesna Čadež, Savatech d.o.o.

Igor Zorko, ZZI d.o.o.

Branko Žiberna, GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.